Paula Sofie Haugan

Førstelektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
paula.s.haugan@nord.no
Tlf:
+47 74 02 27 63
Mobil:
48142866
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3206

Om meg/bakgrunn

Sosionom med erfaring i hovedsak fra sosialkontor, kompetansesenter innen rusfaget og HiNT/Nord universitet. Jobba mye med fag- og teamutvikling samt prosjekter i kommunalt rusarbeid i nært samarbeid med Fylkesmannen.
Vært med og arrangert flere nasjonale og regionale konferanser innen russektoren. 
Videreutdanning innen veiledning og innen rusarbeid
Hovedfag sosialt arbeid med fokus på ungdom, rus og kjønn.
Førstelektor i sosialt arbeidDu finner meg til daglig i 1. etasje i Hovedbygget på Levanger.
Undervisning/veiledning

Studieprogramansvarlig videreutdanning Motiverende Samtale
Underviser blant annet innen kommunikasjon, veiledning, rus, sosialt arbeid, relasjonsarbeid.

I tillegg opptatt av voksnes læring og voksenpedagogikk, motivasjon og endringsarbeid, relasjonsarbeid.

Veileder studenter på bachelor- og masternivå.

Forskning

Ungdom og rus.
Evaluering Prosjekt A-Å i Namsos og Trondheim (rusarbeid på tvers av nivåer,inkludert brukere og pårørende).
Motiverende Intervju og betydning for arbeidsallianse.