Paula Sofie Haugan

Førstelektor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, G Nordlåna 3206
Kompetanseområder
Communications, Drugs and alcohol research, Social work, Learning and Performance development, Motivation, Guidance, Research group mental health
Sosionom med erfaring i hovedsak fra sosialkontor, kompetansesenter innen rusfaget og HiNT/Nord universitet. Jobba mye med fag- og teamutvikling samt prosjekter i kommunalt rusarbeid i nært samarbeid med Fylkesmannen.
Vært med og arrangert flere nasjonale og regionale konferanser innen russektoren.
Videreutdanning innen veiledning og innen rusarbeid
Hovedfag sosialt arbeid med fokus på ungdom, rus og kjønn.
Førstelektor i sosialt arbeid
Du finner meg til daglig i 1. etasje i Hovedbygget på Levanger.
Studieprogramansvarlig videreutdanning Motiverende Samtale
Underviser blant annet innen kommunikasjon, veiledning, rus, sosialt arbeid, relasjonsarbeid.
I tillegg opptatt av voksnes læring og voksenpedagogikk, motivasjon og endringsarbeid, relasjonsarbeid.
Veileder studenter på bachelor- og masternivå.
Ungdom og rus.
Evaluering Prosjekt A-Å i Namsos og Trondheim (rusarbeid på tvers av nivåer,inkludert brukere og pårørende).
Motiverende Intervju og betydning for arbeidsallianse.