Ragnhild Merete Hassel

Seniorrådgiver Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
ragnhild.m.hassel@nord.no
Tlf:
+47 75 51 79 06
Mobil:
41221224
Kontor:
Bodø, Mørkvedgården 217

Om meg/bakgrunn

Seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Senteret er en del av Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og jobber for å fremme kunst- og kulturfag i alle deler av opplæringsløpet. Senteret har egen ressursbase kunstkultursenteret.no

Jeg har kontor i Mørkvedgården, studiested Bodø.

Ansvarsområde:

  • Faglig stedforteder
  • Universitet- og høgskolesektor (UH)
  • Nettverk og forskningsformidling
  • Tilpassa opplæring, kunstfag og spesialundervisning

Bakgrunn:

  • Master i tilpasset opplæring, spesialpedagogisk fokus (Nord universitet)
  • Praktisk pedagogisk utdanning PPU, samfunnsfagdidaktikk (UiN)
  • Mellomfag i sosialantropologi/samiske studier (UiTØ)
  • Sosialantropologi grunnfag (UiT) Cand.mag.
  • Ex.phil (UiT)
  • Bachelor i bibliotek- og informasjonsfag (SBIH)
Forskningsgruppe:

Cristin​