Ansattbilde: Ragnhild Merete Hassel

Ragnhild Merete Hassel

Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Mørkvedgården 217
Kompetanseområder
Norwegian Centre for Art and Culture in Education, Adapted education, Inclusion, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Tilpassa opplæring, Inkludering og mangfold, Spesialundervisning, Kunst- og håndverk

Seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Senteret er en del av Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og har et nasjonalt oppdrag om å bidra til å styrke kunst- og kulturfag i alle deler av opplæringsløpet. Senteret har en digital ressursbase for lærere og lærerutdannere kunstkultursenteret.no.


Kontorsted Bodø, Mørkvedgården MG217


Ansvarsområde:

 • Faglig stedforteder for senterleder
 • Universitet- og høgskolesektor (UH)
 • Nettverk for lærerutdannere innen kunst- og håndverk KHUH
 • Forskningsformidling
 • Tilpassa opplæring, kunstfag og spesialundervisning


Bakgrunn:

 • Master i tilpasset opplæring, spesialpedagogisk fokus (Nord universitet)
 • Praktisk pedagogisk utdanning PPU, samfunnsfagdidaktikk (UiN)
 • Mellomfag i sosialantropologi/samiske studier (UiTØ)
 • Sosialantropologi grunnfag (UiT) Cand.mag.
 • Ex.phil (UiT)
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsfag (SBIH)


Forskningsgruppe:

Kunst og kultur i opplæring (KKO)


Cristin