Siri Andreassen Devik

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
siri.a.devik@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 45
Mobil:
47370814
Kontor:
NAM3 3216