Siri Andreassen Devik

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Namsos
Kontor
NAM1 1221
2024
Adapting to home care in Norway: A longitudinal case study of older Adults’ experiences 2024, Journal of Aging Studies:;Hellzén, Ove; Ness, Tove Mentsen; Ingstad, Kari; Spliid Ludvigsen, Mette; Nissen, Ann Marie; Devik, Siri Andreassen
2023
Developing and Testing Digital Ethical Reflection in Long-Term Care: Nurses’ Experiences 2023, Sage Open Nursing: Volum 9;Jakobsen, Lena M; Olsen, Rose Mari; Brinchmann, Berit Støre; Devik, Siri Andreassen
Digital ethical reflection in long-term care: Leaders’ expectations 2023, Nursing Ethics:;Jakobsen, Lena M; Olsen, Rose Mari; Brinchmann, Berit Støre; Devik, Siri Andreassen
2019
The impact of shareholding networks for facilitating care in rural Thailand 2019, Geriatric Nursing:;Voraroon, Supaporn; Hellzèn, Per Ove; Enmarker, Ingela Christina; Meebunmak, Yaowaluck; Devik, Siri Andreassen
Nurses’ experiences of compassion when giving palliative care at home 2019, Nursing Ethics:;Devik, Siri Andreassen; Enmarker, Ingela Christina; Hellzèn, Per Ove
2024
2023
Dette er viktig for eldre hjemmeboende 2023,;Magnussen, Siv Fladsrud; Devik, Siri Andreassen
Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem 2023,;Olsen, Rose Mari; Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Førland, Oddvar; Moholt, Jill-Marit
Eldreomsorg: Vi vet bedre, så hvorfor lar vi det skje? 2023, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.): s. 30-31;Førland, Oddvar; Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari
Ufullstendig helsehjelp 2023,;Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen
How do Nurse Managers perceive and deal with Missed Care in Norwegian nursing homes? 2023,;Andfossen, Nina Beate; Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Fredwall, Terje Emil; Moholt, Jill-Marit
Missed Care in Norwegian Nursing Homes 2023,;Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Førland, Oddvar
Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming 2023,;Henriksen, Stine Marlen; Devik, Siri Andreassen; Olsen, Rose Mari
Trygghet behøver ikke koste noe ekstra 2023, Kommunal rapport:;Magnussen, Siv Fladsrud; Devik, Siri Andreassen
2022
Oppgaveglidning i omsorgstjenestene 2022,;Devik, Siri Andreassen; Olsen, Rose Mari
2021
Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 2021,;Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil
Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem 2021, Senter for omsorgsforskning:;Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Krane, Martin Sollund; Madsen, Linda
Helsehjelpen uteblir. Men årsakene er sammensatte. 2021, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.):;Andfossen, Nina Beate; Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen; Obstfelder, Aud Uhlen
Drug modification by nurses in nursing homes 2021,;Solberg, Hege; Devik, Siri Andreassen; Bell, Hege Therese; Zeiss, Daniel Horst; Olsen, Rose Mari
Det foregår fortsatt legemiddelmodifisering i sykehjem 2021,;Solberg, Hege; Devik, Siri Andreassen; Bell, Hege Therese; Zeiss, Daniel Horst; Olsen, Rose Mari
Missed care - utelatt helsehjelp 2021,;Andfossen, Nina Beate; Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen
2020
Helsehjelp for eldre. Kunnskapsnotat i arbeidet med ‘Leve hele livet’ 2020,;Solvoll, Betty Ann Ragnhild; Devik, Siri Andreassen; Løkken, Bente Irene; Moe, Aud
Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon. Kunnskapsnotat i arbeidet med ‘Leve hele livet’ 2020,;Cappelen, Kathrine; Solstad, Liv Jorunn; Andfossen, Nina Beate; Hartviksen, Trude Anita; Devik, Siri Andreassen
Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? 2020,;Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari
Helsehjelp til eldre 2020, Senter for omsorgsforskning:;Solvoll, Betty Ann Ragnhild; Devik, Siri Andreassen; Løkken, Bente Irene; Moe, Aud
2019
Nord vil ikke tilbake til start 2019,;Hjulstad, Guri; Bærum, Michelle; Berg, Anita; Olsen, Rose Mari; Lund, Jørn Frode; Aspedahl, Emilie
2017
DRUG-RELATED PROBLEMS AMONG OLDER PERSONS IN NORWEGIAN NURSING HOMES AND HOME-BASED CARE 2017,;Devik, Siri Andreassen; Kuzina, Natalia; Fiskvik, Inger Lise; Enmarker, Ingela Christina
Adolescents Living in Lodgings, Mental Health and Wellbeing 2017,;Wannebo, Wenche; Devik, Siri Andreassen; Uhrenfeldt, Lisbeth