Toril Irene Kringen

Seniorrådgiver Økonomi og HR
E-post:
toril.i.kringen@nord.no
Tlf:
+47 74 02 27 50
Mobil:
Kontor:
STJCA 3.3416

Om meg/bakgrunn

Personvernombud 
Jurist


Arbeidsområder:
Rådgivning innenfor følgende områder:
Personopplysningsvern - informasjonssikkerhet
Kontraktsrett
Avtalerett
Forvaltningsrett 
Sidegjøremål
Immaterielle rettigheter (IPR)
Selskapsrett og forvaltning av statlig eierskap
Kompetanseområder
Personvern Juridisk rådgivning