Vegar Rangul

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
vegar.rangul@nord.no
Tlf:
+47 74 02 27 76
Mobil:
92687858
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 129

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn og aktiviteter

Har doktorgrad i samfunnsmedisin, atferdsepidemiologi. Mitt forskningsfelt er fysisk aktivitets epidemiologi og har lang erfaring med bruk av store epidemiologiske datasett for å løse problemer knyttet til helseeffekter av fysisk aktivitet og dets interaksjon med generell helseatferd og spesielt risiko for hjerte- og karsykdommer. Har kompetanse innen atferds epidemiologi, måling av fysisk aktivitet og epidemiologiske befolkningsstudier.

Vitenskaplig og faglig arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, faglig formidlingsaktivitet med mere finnes på Cristin: