Vegar Rangul

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, B Hovedbygning 125

Bakgrunn og aktiviteter

Har doktorgrad i samfunnsmedisin, atferdsepidemiologi. Mitt forskningsfelt er fysisk aktivitets epidemiologi og har lang erfaring med bruk av store epidemiologiske datasett for å løse problemer knyttet til helseeffekter av fysisk aktivitet og dets interaksjon med generell helseatferd og spesielt risiko for hjerte- og karsykdommer. Har kompetanse innen atferds epidemiologi, måling av fysisk aktivitet og epidemiologiske befolkningsstudier.

Vitenskaplig og faglig arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, faglig formidlingsaktivitet med mere finnes på Cristin:
2023
Lower levels of physical activity volume are beneficial, and it’s never too late to start: Results from the HUNT Study, Norway 2023, Scandinavian Journal of Public Health:;Breidablik, Hans Johan; Hufthammer, Karl Ove; Rangul, Vegar; Andersen, John Roger; Meland, Eivind; Hetlevik, Øystein
Patterns of physical activity over 34 years in a large sample of adults: The HUNT study, Norway 2023, Scandinavian Journal of Public Health:;Vie, Tina Løkke; Hufthammer, Karl Ove; Rangul, Vegar; Andersen, Jon R; Meland, Eivind; Breidablik, Hans Johan
Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity and Cancer Incidence Among Nonexercising Adults: The UK Biobank Accelerometry Study 2023, JAMA Oncology: Volum 9 s. 1255-1259;Stamatakis, Emmanuel; Ahmadi, Matthew N.; Friedenreich, Christine M.; Blodgett, Joanna M.; Koster, Annemarie; Holtermann, Andreas
Device-measured physical activity and cardiometabolic health: the Prospective Physical Activity, Sitting, and Sleep (ProPASS) consortium 2023, European Heart Journal:;Blodgett, Joanna M.; Ahmadi, Matthew N.; Atkin, Andrew J.; Chastin, Sebastian; Chan, Hsiu-Wen; Suorsa, Kristin
2022
Cohort Profile Update: The HUNT Study, Norway 2022, International Journal of Epidemiology: Volum 52;Åsvold, Bjørn Olav; Langhammer, Arnulf; Rehn, Tommy Aune; Kjelvik, Grete; Grøntvedt, Trond Viggo; Sørgjerd, Elin Pettersen
HUNT for better public health 2022, Scandinavian Journal of Public Health: Volum 50 s. 968-971;Krokstad, Steinar; Sund, Erik; Kvaløy, Kirsti; Rangul, Vegar; Næss, Marit
2017
2011
Factors Predicting Changes in Physical Activity Through Adolescence: The Young-HUNT Study, Norway 2011, Journal of Adolescent Health: Volum 48 s. 616-624;Rangul, Vegar; Holmen, Turid Lingaas; Bauman, Adrian; Bratberg, Grete Helen; Kurtze, Nanna; Midthjell, Kristian
2021
Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019 Helsestatistikk-rapport nummer 8 fra HUNT4 2021,;Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Rangul, Vegar
Psykisk helse i Trøndelag 2019. Helsestatistikk-rapport nummer 6 fra HUNT4 2021,;Krokstad, Steinar; Heimburg, Dina von; Rangul, Vegar; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav
Nærmiljø i Trøndelag 2019: trivsel, opplevd trygghet, tilgjengelighet til tjenester og nærmiljøressurser, og støy. Helsestatistikk-rapport nummer 5 fra HUNT4 2021,;Heimburg, Dina von; Rangul, Vegar; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe
Sosiale relasjoner i Trøndelag 2019 Helsestatistikk-rapport nummer 7 fra HUNT4 2021,;Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Heimburg, Dina von; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav
Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019. Helsestatistikk-rapport nummer 8 fra HUNT4 2021,;Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland
2020
Samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019 Helsestatistikk-rapport nummer 4 fra HUNT4 2020,;Opdahl, Signe; Rangul, Vegar; Heimburg, Dina von; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav
Levevaner i Trøndelag 2019. Helsestatistikk-rapport nummer 2 fra HUNT4 2020,;Sund, Erik; Opdahl, Signe; Rangul, Vegar; Heimburg, Dina von; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein
Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt. 2020,;Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy
Levevaner i Trøndelag 2019 Helsestatistikk-rapport nummer 3 fra HUNT4 2020,;Sund, Erik R; Opdahl, Signe; Rangul, Vegar; Heimburg, Dina von; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein
Helse og kronisk sykdom i Trøndelag 2019 Helsestatistikk-rapport nummer 2 fra HUNT4 2020,;Sund, Erik; Opdahl, Signe; Rangul, Vegar; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav
2016
Kongevei for fortid og framtid 2016, Innherred: s. 4-5;Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Kr~ger, Sverre Gustav; Krokstad, Steinar
Er helseforskning overvåkning? 2016, Trønder-avisa: s. 2-3;Krokstad, Steinar; Langhammer, Arnulf; Stuifbergen, Maria C; Rangul, Vegar; Hveem, Kristian; Ursin, Lars