Trafikkskole

Trafikkskole
Ønsker du å redusere kostnadene til kjøreopplæring og samtidig være sikret en god kjøreopplæring?

Så hyggelig at du ser på muligheten av å ta trafikkopplæringen hos oss. Ønsker du å søke?

Hovedopptak for kull 2021 (De som er født i 2006 og tidligere) er gjennomført og disse elevene er i gang med sin trafikkopplæring hos oss.

Vi har imidlertid opptak hele året. 
Dersom du har trafikalt grunnkurs er det mulig å søke. Du blir da satt på venteliste for plassering i bilgruppe.
Vi supplerer med elever til våre studenter gjennom hele året.

Søknader for kull 2023 (de som er født i 2007 og tidligere) åpner 1. mars 2023.
Dette opptaket vil foregå i månedsskifte august/september 2023.

Har du søkt men ikke fått plass innen 1. mars 2023 må du legge inn ny søknad.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet, Stjørdal har som mål å sikre sine trafikklærerstudenter en yrkesrettet og moderne trafikklærerutdanning. Ett av virkemidlene er driften av øvingsskolen Nord universitet Trafikkskole. Her kan du som ønsker å ta førerkort søke om plass for å bli en av våre øvingselever!

All kjøreopplæring foregår på Stjørdal mellom kl. 0830 og 1400, på studentenes praksisdager. All teoretisk opplæring foregår også på Stjørdal, og hovedsakelig på ettermiddagstid.

Trafikkskolen er tilknyttet Nord universitet. Som universitetsskole vil det forekomme forskning i undervisningssammenheng.

Opptak

Hver høst i august/september foretar vi et hovedopptak av kjøreelever til skolen. Vanligvis tar vi inn ca. 120 kjøreelever. Et eventuelt tilbud om plass vil bli sendt ut til din e-post, og du må da svare innen en gitt tidsfrist om du ønsker å takke ja til plassen.

Vi forbeholder oss retten til å sette sammen elevgruppen etter hva som anses som mest hensiktsmessig med tanke på læresituasjon og undervisning. Momenter som vurderes er blant annet:

 • Alder. Vi ønsker primært at du som søker er 16-17 år.
 • Bosted - nærhet til Nord universitet, Stjørdal
 • Fordeling av kjønn
 • Gode norskkunnskaper - all opplæring og kommunikasjon foregår på norsk

Du må være villig til å bruke tid til kjøreopplæring over en lengre periode - dette fordi våre studenter gjennomfører en 2-årig trafikklærerutdanning. Om du får plass ved Nord Universitet Trafikkskole i hovedopptaket høsten 2022, så kan du bli ferdig med obligatoriske kjøretimer våren 2024. Høsten 2022 er det obligatorisk trafikalt grunnkurs for elevene. Selv om du har tatt dette tidligere må du regne med å ta dette på nytt ved Nord universitet. Vi foretar suppleringsopptak hele året etter behov. 

Søknad ​

Vær oppmerksom på at søkerlisten blir slettet siste dag i februar, og om du ikke har fått plass innen da må du søke på nytt etter denne datoen for å fortsatt være registrert som søker.​

Kostnadene ved å ta førerkortet via Nord universitet trafikkskole er per 01.01.2021 følgende:

 • Administrasjonsgebyr Nord universitet kr. 2650,-
 • Lærebok og arbeidsbok for teoriundervisningen – ca kr 500.-     
 • Gebyr til teoriførerprøve (per 2019) kr 660.-
 • Gebyr for praktisk førerprøve (per 2019) kr 1140.-
 • Gebyr for utstedelse av førerkort (per 2019) kr 310.-
 • Fotografering (pr 2019) kr. 80.-
  (Det tas forbehold om endringer)

I tråd med læreplanen har vi følgende beskrivelse av god bilkjøring:

- følg lover, regler og forskrifter
- kjør med lav risiko for fare og uhell
- hvis omtanke for folks helse og miljøet
- bidra til flyt og trafikkavvikling
- vis evne til å samhandle med andre trafikanter​

Kontakt oss:


​​​​Servicetorget Stjørdal:
Tlf: 74 82 37 70 

E-post Nord universitet Trafikkskole: trafikkskolen@nord.no
!
E-post fra trafikkskolen.no legger seg dessverre ofte i søppelinnboksen. Fint om denne også kontrolleres jevnt slik at informasjon ikke glipper
Trafikklærerstudentene har taushetsplikt om opplysninger de kan få om sine elevers personlig forhold. 

Les mer om dette her ​