Avhengighetsproblematikk

Avhengighetsproblematikk

Videreutdanning

Studiet vektlegger en tilnærming til avhengighetsproblematikk med særlig vekt på rusavhengighet. Det innebærer behandling, habilitering, rehabilitering, og oppfølging av mennesker med rusavhengighet. Brukernes og de pårørendes erfaringer med problematisk avhengighet vil være vesentlig. Studiet vil også omhandle rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

Beskrivelse av studiet

Studiet vektlegger en tilnærming til avhengighetsproblematikk med særlig vekt på rusavhengighet. Det innebærer behandling, habilitering, rehabilitering, og oppfølging av mennesker med rusavhengighet. Brukernes og de pårørendes erfaringer med problematisk avhengighet vil være vesentlig. Studiet vil også omhandle rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende innen helse-, og sosialfag eller idrett. (Jf. Opptakskrav master i helsevitenskap). Studiet gis som et valgemne ved master i helsevitenskap også. Studenter ved master i helsevitenskap har forrang ved opptak.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har avansert kunnskap om og forståelse for avhengighetsproblematikk. Særlig gjelder det ruslidelser og samtidige psykiske lidelse
 • har inngående kunnskap om sentrale tilnærmings- og behandlingsformer for denne gruppen av pasienter/brukere/klienter
 • Har avansert kunnskap om samarbeid med brukerne

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til selvstendig å bruke og videreutvikle metoder og arbeidsmåter som er aktuelle i eget arbeid
 • kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter i møtet med mennesker og deres pårørende som erfarer problematisk avhengighet
 • kan integrere kunnskap om avhengighetsproblematikk og anvende den i ulike praksiskontekster

Generell kunnskap

Studenten:

 • har analytiske ferdigheter og kan identifisere og synliggjøre forhold som påvirker problematisk avhengighet. Særlig gjelder det rusavhengighet
 • har høy etisk bevissthet om praktisk rusarbeid, kunnskapsutvikling og forskningsarbeid
 • kan formidle fagfeltets uttrykksformer

Jobbmuligheter

God kunnskap om, og innsikt oppfølging av mennesker med rusavhenginghet

Videre utdanning

Studiet kan tas som valgfritt emne i master i helsevitenskap. Det kan i tillegg tas som frittstående emne som kan søkes innpasset i master i helsevitenskap.

Utenlandsopphold

Dette er et studieprogram som ikke har utveksling

Samlinger

 • PSH7002 Avhengighetsproblematikk - samling uke 12 og 16
  • Hjemmeeksamen uke 17 og 18

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Mer informasjon