Faglig leder av trafikkskole

Styrking av trafikkskolenes pedagogiske virksomhet ved tidsmessig utdanning av faglig leder, er et tiltak innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg. Studiet går over to semester med to samlinger i hvert semester.

Beskrivelse av studiet

Styrking av trafikkskolenes pedagogiske virksomhet ved tidsmessig utdanning av faglig leder, er et tiltak innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg. Studiet går over to semester med to samlinger i hvert semester.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Autorisasjon som trafikklærer og to års praksis på heltid som trafikklærer i Norge.

Vi rangerer søkerne ved å beregne følgende konkurransepoeng for fullført og bestått relevant utdanning utover opptakskravet. Konkurransepoeng for relevant videreutdanning: Det gis 1 poeng per 30 studiepoeng relevant videreutdanning tatt etter at opptaksgrunnlaget er fullført og bestått. Maksimalt antall poeng er 4.

Konkurransepoeng for erfaring som trafikklærer: Det gis 1 poeng per halvår fulltids arbeidserfaring som trafikklærer utover opptakskravet. Maksimalt antall poeng er 6.

Ved poenglikhet går eldre søkere foran yngre.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet og har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • har forståelse for trafikkskolens særlige forpliktelse og mulighet for å framstå som en viktig bidragsyter i arbeidet for økt trafikksikkerhet

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • har tilegnet seg kunnskaper om hva som kreves for å kunne drive og utvikle trafikkskole på en profesjonell måte i forhold til krav fra myndighetene og utfordringene i markedet

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • har tilegnet seg et bredt perspektiv på trafikkopplæringens og trafikkskolenes rolle i samfunnet. Det legges vekt på at kandidaten er bevisst nødvendigheten av omstilling og tilpasning av trafikkskolevirksomheten i et samfunn i rask endring.

Jobbmuligheter

Fullført og bestått utdanning gir formell kompetanse for godkjenning som faglig leder for trafikkskole i samsvar med forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

Samlinger

Utdanningen er organisert som samlingsbasert deltidsstudium over ett år med to samlinger i hvert semester.

Kull med start januar 2023 har første samling 30.januar kl 10- 3.februar kl 14. Andre samling er fra 20.mars kl 10- 23. mars kl 14.

Kostnader

Studiet har studieavgift, kr 40.​ 500 for 2023.

​Semesteravgift kommer i tillegg samt kostnader til pensumlitteratur. Studenten må også påregne reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. januar 2023
Vi har ledige studieplasser, opptak skjer fortløpende.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. januar 2023
Vi har ledige studieplasser, opptak skjer fortløpende.

Mer informasjon