Faglig leder av trafikkskole

Styrking av trafikkskolenes pedagogiske virksomhet ved tidsmessig utdanning av faglig leder, er et tiltak innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg. Studiet går over to semester med to samlinger i hvert semester.

Beskrivelse av studiet

Styrking av trafikkskolenes pedagogiske virksomhet ved tidsmessig utdanning av faglig leder, er et tiltak innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg. Studiet går over to semester med to samlinger i hvert semester.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Autorisasjon som trafikklærer og to års praksis på heltid som trafikklærer i Norge. 

Vi rangerer søkerne ved å beregne følgende konkurransepoeng for fullført og bestått relevant utdanning utover opptakskravet: Konkurransepoeng for relevant videreutdanning:  Det gis 1 poeng per 30 studiepoeng relevant videreutdanning tatt etter at opptaksgrunnlaget er fullført og bestått. Maksimalt antall poeng er 4.

Konkurransepoeng for erfaring som trafikklærer:  Det gis 1 poeng per halvår fulltids arbeidserfaring som trafikklærer utover opptakskravet. Maksimalt antall poeng er 6.

Ved poenglikhet går eldre søkere foran yngre

Jobbmuligheter

Fullført og bestått utdanning gir formell kompetanse for godkjenning som faglig leder for trafikkskole i samsvar med forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

Samlinger

Utdanningen er organisert som samlingsbasert deltidsstudium over ett år med to samlinger i hvert semester.

Høsten 2021 starter første samling mandag 13.september kl 10 og avsluttes fredag 17. september kl 14.

Kostnader

Studieavgift:
  • Studiet har studieavgift, kr 38 500. Vi tar forbehold om prisendringer. Semesteravgift kommer i tillegg samt kostnader til pensumlitteratur. Studenten må også påregne reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon