Kjøreskole prøve
Kortere studier

Faglig leder av trafikkskole

Stjørdal

Gjennom utdanningen utvikler du egen kompetanse for bedre å kunne veilede, drifte, lede, kvalitetssikre og utvikle trafikkskolen og medarbeiderne. Studiet omfatter undervisningsplanlegging, praktiskpedagogisk arbeid og evaluering av undervisning og læring. Kollegaveiledning inngår som en sentral del i studiet.


Om studiet

Er du trafikklærer og ønsker å ha en lederrolle i arbeidet med kompetanseutvikling og kvalitetssikring for bedre sikkerhet på veg? Gjennom utdanningen utvikler du egen kompetanse for bedre å kunne veilede, drifte, lede, kvalitetssikre og utvikle trafikkskolen og medarbeiderne.

Studiet er tilrettelagt for deg som er i jobb, og har delvis nettundervisning.

Hva kan du jobbe som?

Fullført og bestått utdanning gir formell kompetanse for godkjenning som faglig leder for trafikkskole i samsvar med forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Faglig leder av trafikkskole er et samlingsbasert deltidsstudium over ett år, med to samlinger i hvert semester. Studiet har oppstart i september 2024.

Samling 1- Stjørdal: Fra mandag 9. september kl 10 til fredag 13.september kl 14.

Samling 2- Nettbasert undervisning: Fra mandag 4. november til fredag 8. november (kl 12-16)

Samling 3- Stjørdal: Fra mandag 13. januar kl 10 til torsdag 16. januar kl 14

Samling 4- Nettbasert undervisning: Fra mandag 26. mai til onsdag 28. mai

Autorisasjon som trafikklærer og to års praksis på heltid som trafikklærer i Norge.

Vi rangerer søkerne ved å beregne følgende konkurransepoeng for fullført og bestått relevant utdanning utover opptakskravet. Konkurransepoeng for relevant videreutdanning: Det gis 1 poeng per 30 studiepoeng relevant videreutdanning tatt etter at opptaksgrunnlaget er fullført og bestått. Maksimalt antall poeng er 4.

Konkurransepoeng for erfaring som trafikklærer: Det gis 1 poeng per halvår fulltids arbeidserfaring som trafikklærer utover opptakskravet. Maksimalt antall poeng er 6.

Ved poenglikhet går eldre søkere foran yngre.

Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

Kunnskap

Kandidaten

  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet og har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • har forståelse for trafikkskolens særlige forpliktelse og mulighet for å framstå som en viktig bidragsyter i arbeidet for økt trafikksikkerhet

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • har tilegnet seg kunnskaper om hva som kreves for å kunne drive og utvikle trafikkskole på en profesjonell måte i forhold til krav fra myndighetene og utfordringene i markedet

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • har tilegnet seg et bredt perspektiv på trafikkopplæringens og trafikkskolenes rolle i samfunnet. Det legges vekt på at kandidaten er bevisst nødvendigheten av omstilling og tilpasning av trafikkskolevirksomheten i et samfunn i rask endring

Studiet har studieavgift, i 2024 er denne kr 41 500.

Semesteravgift kommer i tillegg samt kostnader til pensumlitteratur.
Studenten må også påregne reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene. 
Studenten må ha tilgang til godkjent lærevogn og mulighet for å gjennomføre kollegaveiledning og trinnvurdering ved trafikkskole / egen arbeidsplass.

Studiet har studieavgift. Semesteravgift kommer i tillegg samt kostnader til pensumlitteratur. Studenten må også påregne reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene.

Studenten må ha tilgang til godkjent lærevogn og mulighet for å gjennomføre kollegaveiledning og trinnvurdering ved trafikkskole / egen arbeidsplass.