Høner

Husdyrvelferd

Årsstudium i Steinkjer

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Husdyrvelferd.

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. 


Nettmøte for nye Nord-studenter​
Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. ​Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. 


Program / oppstart - Steinkjer

D​AG​
​TID / STED
​HVA SKJER
​​​​​Onsdag 17. august
​ ​ ​ ​
10.00 - 11.45​​

Studiestart i D-203.

11.45 - 12.30 

​Påspandert lunsj og bli kjent med fadderne

​12.30 - 13.30

​Offisiell åpningsseremoni i Origo.​

​13.30

​Fadderopplegg (se eget fadderprogram på Facebook -Student i Steinkjer for hele fadderperioden).​

​​​Torsdag 18. august
​ ​


09.00 - 14.15

Oppmøte og info i A-203.

Avreise kl 09.30: Gårdsbesøk Mære landbruksskole.
Felles transport. Klær etter været.  


​​​Fredag 19. august


Ordinær undervisning og info fra studieveileder (se timeplan).​

​​Fra mandag 22. august
​Ordinær undervisning (se timeplan) og videre fadderopplegg.​
Fredag 26. august
​11.00 - 13.00

Nord spanderer grillmat i parken ved InnoCamp parallelt med ordinær undervisning (se timeplan).​

​​


Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.

Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

 

Pensum

Slik finner du riktig pensum:

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: ​

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderperioden

​ ​
Velferd hos husdyra våre er et fagområde som får stadig større oppmerksomhet. I årsstudiet i Husdyrvelferd lærer du om husdyras anatomi og kroppsfunksjon, om husdyras helse, miljø og atferd, om husdyrvelferd og om klima og bærekraft i husdyrproduksjon. Årsstudiet gir også en generell innføring i genetikk, samt at du kan ta kjemi som valgemne. Examen philosophicum inngår også i studiet. Årsstudiet kan inngå som første studieår i Bachelor i husdyrfag – velferd og produksjon ved Nord universitet.

Beskrivelse av studiet

Velferd hos husdyra våre er et fagområde som får stadig større oppmerksomhet. I årsstudiet i Husdyrvelferd lærer du om husdyras anatomi og kroppsfunksjon, om husdyras helse, miljø og atferd, om husdyrvelferd og om klima og bærekraft i husdyrproduksjon. Årsstudiet gir også en generell innføring i genetikk, samt at du kan ta kjemi som valgemne. Examen philosophicum inngår også i studiet. Årsstudiet kan inngå som første studieår i Bachelor i husdyrfag – velferd og produksjon ved Nord universitet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2
 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • ha kunnskap om husdyras omgivelser, anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
 • ha kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • ha kunnskap om sentrale klimaspørsmål knyttet til landbruket
 • kjenne til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrmiljø og husdyrproduksjon

Ferdigheter

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • kunne anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på husdyrfaglige problemstillinger
 • kunne reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd
 • kunne finne, vurdere og anvende fagstoff til å belyse husdyrfaglige problemstillinger
 • kunne bruke ulike verktøy og teknikker til å kartlegge husdyras oppstallingsforhold

Generell kompetanse

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • ha innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kunne presentere relevant informasjon i en faglig sammenheng
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et husdyrhold basert på god dyrevelferd

Jobbmuligheter

Dersom du går videre på Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon så kvalifiserer du for ulike stillinger på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Videre utdanning

Studiet gir et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon, veterinærmedisin eller dyrepleie.

Utenlandsopphold

Årsstudium i Husdyrvelferd har ikke mulighet for utenlandsopphold.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14.00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14.00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon