Ledige studieplasser

Etter årets hovedopptak vil det fortløpende bli lagt ut ledige studieplasser.

Ledige studieplasser i Samordna opptak

19. juli blir lista over ledige studieplasser lagt ut på søknadssiden til Samordna opptak. Da har du en dag på deg til å se om det er ledige studieplasser du ønsker å søke på. 

Fra 20. juli kl. 09.00 kan du søke på ledige studieplasser i Samordna opptak. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Du må dermed søke så raskt som mulig fra dette tidspunktet. 

Lista over ledige studieplasser blir oppdatert jevnlig, og det kan komme nye studium på lista etter 20. juli.

Du kan lese mer om ledige studieplasser i Samordna opptak på nettsidene til Samordna opptak​.

Ledige studieplasser i det lokale opptaket vårt

Vi begynner å sende ut svar på søknader i det lokale opptaket vårt i siste halvdel av juni. Hvis det blir ledige studieplasser ved studier i det lokale opptaket vårt, legger vi ut studiene nedenfor. 

De ledige studieplassene legges ut fortløpende. Det er samme opptakskrav til ledige studieplasser som i hovedopptaket, så du må være kvalifisert til studiet for å få opptak. Hvis du ikke er kvalifisert, vil du ikke få tilbud om studieplass selv om det fortsatt er ledige plasser.


Kontakt opptak:

​Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag 09.00 - 11.00 / 12.00 - 14.00
opptak@nord.no

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø