Yrkesgrupper

Praktisk kunnskap

Mastergrad i Bodø

​​
Det er ikke opptak til dette studieprogrammet i 2021.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​Master i praktisk kunnskap er et studium i hvordan kunnskap utvikles i praksis. Studiet gir kunnskap om læring, utvikling og fornyelse av egen praksis, organisasjon og yrkesfelt. Du kvalifiserer deg til å kunne lede kunnskaps- og fagutvikling, til faglig ledelse og veiledning, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid. 

Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøveres erfaringer, bruker vi ressurser fra flere fagfelt for å undersøke kunnskapen som ligger nedfelt i erfaringen. I studiet vil du få mulighet til å forstå mer av egen yrkesutøvelse, og sette den inn i en større sammenheng.  

Master i praktisk kunnskap har en tverrfaglig profil og retter seg mot ulike yrkes- og profesjonsutøvere. Eksempler på yrkesgrupper som har gjennomført studiet er; politi, lærer, sykepleier, sosialarbeider, leder, kunstner, fotballtrener og fengselsbetjent. 

Beskrivelse av studiet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​Master i praktisk kunnskap er et studium i hvordan kunnskap utvikles i praksis. Studiet gir kunnskap om læring, utvikling og fornyelse av egen praksis, organisasjon og yrkesfelt. Du kvalifiserer deg til å kunne lede kunnskaps- og fagutvikling, til faglig ledelse og veiledning, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid. 

Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøveres erfaringer, bruker vi ressurser fra flere fagfelt for å undersøke kunnskapen som ligger nedfelt i erfaringen. I studiet vil du få mulighet til å forstå mer av egen yrkesutøvelse, og sette den inn i en større sammenheng.  

Master i praktisk kunnskap har en tverrfaglig profil og retter seg mot ulike yrkes- og profesjonsutøvere. Eksempler på yrkesgrupper som har gjennomført studiet er; politi, lærer, sykepleier, sosialarbeider, leder, kunstner, fotballtrener og fengselsbetjent. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

  • Fullført og bestått yrkesretta eller kunstfaglig grunnutdanning fra universitet eller høgskole.
  • Fullført bachelorgrad (eller cand.mag.-grad) eller tilsvarende
  • Bokstavkarakter C eller bedre i snitt for utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget
  • Minst tre års relevant, fulltids yrkespraksis.

Dersom kvalifikasjonsgrunnlaget mangler kan det søkes opptak med grunnlag i realkompetanse etter norske regler.

Jobbmuligheter

Studiet gir studentene grunnlag for utvidet kunnskaps- og kompetanseutvikling, og kvalifiserer dem til å påta seg fagutvikling og forskning på arbeidsplassen, faglig veiledning og ledelse, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid.

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for opptak til ph.d i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Studenter som er tatt opp på Master i praktisk kunnskap kan ta et års opphold på programmet Master i praktisk kunnskap ved Södertörns Högskola, Stockholm som en del av studieløpet. Det kan også være aktuelt med studiebesøk eller -opphold ved samarbeidende institusjoner i Norden.

Samlinger

Samlingsbasert studium. Med unntak av første samling (som er hele uka), er det samlinger på 3 - 4 dager i første og andre studieår. I tillegg gies det tilbud om arbeidsseminarer under arbeidet med masteroppgaven i 3 og 4 studieår.

1. Studieår: Uke 35, 39, 45, 3, 7,11 og 17

2. Studieår: Uke  39, 45, 48, 7, 11 og 22

3. og 4. Studieår: Tilbud om 1-2 samlinger pr semester

Søknadsfrist og opptak

​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Master i praktisk kunnskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU). Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.


Oppmøte første dag
​Master i praktisk kunnskap har studiestart i uke 35 i Bodø. Oppmøte mandag 24. august kl. 09.15. 

Tidspunkt for undervisning i uke 35: 
Kl. 0915 – 1500 mandag, tirsdag og fredag
Kl. 0915 – 1715 onsdag
Kl. 0915 – 1600 torsdag

Informasjon om hvor du skal møte publiseres i timeplanen i TimeEdit i løpet av sommeren. ​​Finn frem på universitetsområdet ved hjelp av MazeMap​.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder.

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Vi anbefaler alle å fullføre semesterregistreringen før første samling, da det gir tilgang til blant annet læringsplattformen Canvas, der utfyllende informasjon om studiet og samlingene blir publisert.  

​Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren, da finner du den her:  

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Studiet starter opp mandag 24. august kl 0915 ved Nord universitet. Nærmere informasjon om oppmøtested publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren.

Samlingsplan for master i praktisk kunnskap kull 2020
Uke 35   Mandag til fredag - VIT5009 Erfaring som kunnskapskilde - Fortelling og refleksjon
Uke 39   Mandag til onsdag - VIT5009 Erfaring som kunnskapskilde - Fortelling og refleksjon
Uke 45   Mandag til onsdag - VIT5009 Erfaring som kunnskapskilde - Fortelling og refleksjon                                                                  ​  ​VIT5010 Vitenskapsfilosofi og forskningsmetode​

Uke 3      Mandag til onsdag       VIT5010 Vitenskapsfilosofi og forskningsmetode 
Uke 7      Mandag til onsdag       VIT5010 Vitenskapsfilosofi og forskningsmetode  og
                                                        VIT5011Etikk og praktisk kunnskap 
Uke 11    Mandag til onsdag       VIT5011Etikk og praktisk kunnskap 
Uke 17    Mandag til onsdag       VIT5011Etikk og praktisk kunnskap 
 
På Canvas finner du leseplan for samlingsukene på timeplanen.​
 
Med unntak av uke 35 (oppstartsuka) følger ukene normalt følgende plan. 
 
Mandag: Forelesning før og etter lunsj (gjerne med gruppearbeid inni) 
Tirsdag: Forelesning + veiledning +​ kveldsaktivitet
Onsdag: Forelesning + litteraturseminar

NB: På grunn av CoVID-19 kan det hende at noe av undervisningen blir digitalisert eller​ lagt ettermiddag/ kveld pga.​ romkapasiteten ved universitetet.


Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:Buss til og fra campus
Bodø:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android

Bruk delingskoder: 
Delingskode Bodø: Nord​

Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Mer informasjon