Yrkesgrupper

Praktisk kunnskap

Mastergrad i Bodø

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2019


Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot yrkes- og profesjonsutøvelse i vid forstand, herunder kunst- og kulturfag. Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøverens erfaring, bruker vi ressurser fra flere fagfelter (filosofi, psykologi, samfunnsfag, antropologi m. fl.) for å granske aktuelle problemstillinger for dagens yrkesutøvere og praksisfelter.

Beskrivelse av studiet

Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot yrkes- og profesjonsutøvelse i vid forstand, herunder kunst- og kulturfag. Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøverens erfaring, bruker vi ressurser fra flere fagfelter (filosofi, psykologi, samfunnsfag, antropologi m. fl.) for å granske aktuelle problemstillinger for dagens yrkesutøvere og praksisfelter.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Endre valg
Endre valg
[klikk for å velge)
[klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

  • Fullført og bestått yrkesretta eller kunstfaglig grunnutdanning fra universitet eller høgskole.
  • Fullført bachelorgrad (cand.mag.-grad) eller tilsvarende
  • Bokstavkarakter C eller bedre i snitt for utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget
  • Minst tre års relevant, fulltids yrkespraksis.

Dersom kvalifikasjonsgrunnlaget mangler kan det søkes opptak med grunnlag i realkompetanse etter norske regler.

Jobbmuligheter

Studiet gir studentene grunnlag for utvidet kunnskaps- og kompetanseutvikling, og kvalifiserer dem til å påta seg fagutvikling og forskning på arbeidsplassen, faglig veiledning og ledelse, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid.

 

 

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for opptak til ph.d i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Studenter som er tatt opp på Master i praktisk kunnskap kan ta et års opphold på programmet Master i praktisk kunnskap ved Södertörns Högskola, Stockholm som en del av studieløpet. Det kan også være aktuelt med studiebesøk eller -opphold ved samarbeidende institusjoner i Norden.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2019
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2019

Mer informasjon