Ansattbilde: Kåre Sigvald Fuglseth

Kåre Sigvald Fuglseth

Professor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning 340608
Kompetanseområder
KRLE-faget, Praktisk kunnskap, Vitskapsfilosofi, Studiar i profesjonspraksis, Religion, livssyn og etikk, Fagdidaktikk, Studies in practical knowledge

Professor i studiar av profesjonspraksis (praktisk kunnskap, fagdidaktikk, KRLE-faget, RLE). Senter for praktisk kunnskap, Bodø.

Lektorutdanning frå Universitetet i Trondheim 1987 (filosofi, fransk, religion og klassiske språk).

Dr. art. i kristendomskunnskap NTNU 2002.

Tilsett ved lærarutdanninga i Bodø sidan 1999.

KRLE-faget grunnskulelærarutdanninga

RLE i PEL

Master i praktisk kunnskap

Vitskapsfilosofi

Profesjonspraksis, praktisk kunnskap

2004
2020
En tid for tverrfaglighet 2020, Forskerforum: Halås, Catrine Torbjørnsen; McGuirk, James Nicholas; Fuglseth, Kåre Sigvald
2001
Mastergrad i læring og undervisning : innstilling frå mastergradsutvalet ved ALU, HBO 2001, Fuglseth, Kåre Sigvald; Solvoll, Mark Allan; Solstad, Anne Grete; Hugaas, Ann Gøril
Herder & Humboldt: Språk og kultur / Language and Culture Herder and Humboldt: Language and Culture 2001, Foss, Gunnar; Fuglseth, Kåre Sigvald; Gundersen, Olav; Trabant, Jürgen; Heinz, Marion; Haapamäki, Saara