Yrkesgrupper

Praktisk kunnskap

Mastergrad i Bodø

Master i praktisk kunnskap er et studium i hvordan kunnskap utvikles i praksis. Studiet gir kunnskap om læring, utvikling og fornyelse av egen praksis, organisasjon og yrkesfelt. Du kvalifiserer deg til å kunne lede kunnskaps- og fagutvikling, til faglig ledelse og veiledning, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid. 

Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøveres erfaringer, bruker vi ressurser fra flere fagfelt for å undersøke kunnskapen som ligger nedfelt i erfaringen. I studiet vil du få mulighet til å forstå mer av egen yrkesutøvelse, og sette den inn i en større sammenheng.  

Master i praktisk kunnskap har en tverrfaglig profil og retter seg mot ulike yrkes- og profesjonsutøvere. Eksempler på yrkesgrupper som har gjennomført studiet er; politi, lærer, sykepleier, sosialarbeider, leder, kunstner, fotballtrener og fengselsbetjent. 

Beskrivelse av studiet

Master i praktisk kunnskap er et studium i hvordan kunnskap utvikles i praksis. Studiet gir kunnskap om læring, utvikling og fornyelse av egen praksis, organisasjon og yrkesfelt. Du kvalifiserer deg til å kunne lede kunnskaps- og fagutvikling, til faglig ledelse og veiledning, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid. 

Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøveres erfaringer, bruker vi ressurser fra flere fagfelt for å undersøke kunnskapen som ligger nedfelt i erfaringen. I studiet vil du få mulighet til å forstå mer av egen yrkesutøvelse, og sette den inn i en større sammenheng.  

Master i praktisk kunnskap har en tverrfaglig profil og retter seg mot ulike yrkes- og profesjonsutøvere. Eksempler på yrkesgrupper som har gjennomført studiet er; politi, lærer, sykepleier, sosialarbeider, leder, kunstner, fotballtrener og fengselsbetjent. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

  • Fullført og bestått yrkesretta eller kunstfaglig grunnutdanning fra universitet eller høgskole.
  • Fullført bachelorgrad (eller cand.mag.-grad) eller tilsvarende
  • Bokstavkarakter C eller bedre i snitt for utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget
  • Minst tre års relevant, fulltids yrkespraksis.

Dersom kvalifikasjonsgrunnlaget mangler kan det søkes opptak med grunnlag i realkompetanse etter norske regler.

Jobbmuligheter

Studiet gir studentene grunnlag for utvidet kunnskaps- og kompetanseutvikling, og kvalifiserer dem til å påta seg fagutvikling og forskning på arbeidsplassen, faglig veiledning og ledelse, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid.

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for opptak til ph.d i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Studenter som er tatt opp på Master i praktisk kunnskap kan ta et års opphold på programmet Master i praktisk kunnskap ved Södertörns Högskola, Stockholm som en del av studieløpet. Det kan også være aktuelt med studiebesøk eller -opphold ved samarbeidende institusjoner i Norden.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon