Faglærer i musikk

Faglærerutdanning i musikk

Bachelorgrad i Levanger

Lurer du på noe?


Vår Chat (Orange knapp nede til høyre) er åpen mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00
Du kan også finne masse informasjon på siden "Ofte stilte spørsmål".

Finner du ikke det du er på jakt etter?
Ta kontakt med studieprogramansvarlig Anders Dalane. 
Ønsker du å lære det å undervise i musikk og å utvikle deg som utøvende musiker? Vil du ha en variert og spennende studiehverdag?

Det treårige faglærerstudiet i musikk er ei utdanning som gjør deg kvalifisert til å undervise i musikk i grunnskolen, den videregående skolen og i kulturskolen. I tillegg gir studiet deg gode muligheter til å utvikle deg som utøvende musiker.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Den treårige faglærerutdanninga kvalifiserer deg også til opptak til master i musikk.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å lære det å undervise i musikk og å utvikle deg som utøvende musiker? Vil du ha en variert og spennende studiehverdag?

Det treårige faglærerstudiet i musikk er ei utdanning som gjør deg kvalifisert til å undervise i musikk i grunnskolen, den videregående skolen og i kulturskolen. I tillegg gir studiet deg gode muligheter til å utvikle deg som utøvende musiker.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Den treårige faglærerutdanninga kvalifiserer deg også til opptak til master i musikk.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Minst karakter 3 i matematikk og norsk, og minst 35 skolepoeng (3,5 i gjennomsnitt). For å bli tatt opp som student på faglærerutdanningen i musikk må du gjennomføre en opptaksprøve. Opptaksprøven består av en teoretisk-, praktisk- og muntlig del. Det kreves godkjent politiattest.

Se nærmere informasjon om opptaksprøver under Opptaksprøver

Jobbmuligheter

Det 3-årige faglærerstudiet i musikk er en profesjonsutdanning som kvalifiserer deg for arbeid med musikk i grunnskole, videregående skole, kulturskole og annet opplærings- og formidlingsarbeid for barn, unge og voksne. Studiet gir formell lærerkompetanse for tilsetting i grunnskole og videregående opplæring. Studiet gir deg i tillegg god mulighet til å utvikle deg som utøvende musiker, slik at du kan jobbe med musikk også på andre områder. Man har også mulighet til å videreutdanne seg i andre undervisningsfag som gjør at man kan jobbe som lærer i flere fag i grunnskole eller videregående skole.  

Videre utdanning

Dette studiet kvalifiserer for opptak masterutdanninger og er profesjonsrettet, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i kulturlivet for øvrig.

Utenlandsopphold

Det vil bli lagt opp slik at studentene kan innpasse et internasjonalt studium som erstatning for 3. eller 4. semester.

Studiet har en ekskursjon i det andre studieåret. Denne legges opp slik at et annet lands musikkultur kan integreres både praktisk gjennom ekskursjonen og i tilknytning til semesterplanene for øvrig.

Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene.

Opptaksprøver 

Opptaksprøven inneholder

  • Gehør- og teoriprøve (se eksempel ink. fasit nedenfor). Gjennomføres dialogbasert på Skype i 2020 pga situasjonen med korona-viruset. 
  • Spilleprøve (søker presenterer selvvalgt program inntil 10 minutter)
  • Samtale/intervju

Eksempel på gehør- og teoriprøve.pdf


Som søker hos oss har du flere muligheter til å gjennomføre opptaksprøven. Vi ønsker fortrinnsvis å møte deg personlig, men vi åpner også for muligheten til å gjennomføre en nettbasert opptaksprøve (Skype).

Opptaksprøver gjennomføres:

1) På campus Røstad (Levanger) torsdag 23. april eller fredag 24. april 2020.

2) På Skype etter nærmere avtale. 


Vi tar kontakt med alle søkere etter søknadsfristen for å avtale opptaksprøven på Skype. 


Kontaktpersoner for opptaksprøver våren 2020:

 

Steffen Flasnes (universitetslektor)

+47 97518234 / steffen.flasnes@nord.no

 

Ola Marius Ryan (universitetslektor)

+47 908 24 190 / ola.m.ryan@nord.no Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på faglærerutdanning i musikk ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram:
- Timeplan

Se forøvrig programmet for studiestart.

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.


Program 

Onsdag 14. august

10:00  Oppmøte for nye studenter 
Faddere møter studentene på campus og viser vei til de ulike rommene.

10:00-11:30  Orientering i Okkenhaugsalen 
                        
11:30-12:00  Lunsjservering

12:30-13:30  Offisiell åpning av studieåret i Trønderhallen

Ca. kl. 13.30  Fadderansvarlig tar over scenen og dagen fortsetter med fadderprogram 

Torsdag 15. august
09:00-11:00    Orienteringer

Info fra faggruppeleder Hans Kristian Øyan og studieveileder Tone Furunes Adde
- Studie- og faginformasjon 
- Forventningsavklaringer m.m. 
- Skikkethet
- Politiattest
Info fra rådgiver Kirsti Grøtan

11:00-12:00  Lunsj

12:00-14:00  Workshop

Fredag 16. august
09:00-11:00    Orienteringer

Info fra koordinator Ola Marius:
- Emneplaner
- Fravær/ oppmøte.
- Klassens time/ Tillitsvalgt
- Studentsamtaler
- Klassebilde
- Lærerpresentasjoner

11:00-12:00  Lunsj

12:00-14:30 
- Klassekor
- Omvisning på Røstad
-       Info fra biblioteket


Mandag 19. august
09:00-11:00   Faglig opplegg
11:00-12:30  Lunsj med stands og info fra lokale og eksterne aktører (Nylåna)
12:30-15:00   Faglig opplegg

Tirsdag 20. august
09:00-11:00   Skrivekurs med Leiv Sem
11:00-12:30  Lunsj med stands og info fra lokale og eksterne aktører (Nylåna)
12:30-15:00   Faglig opplegg

Onsdag 21. august
09:00-11:00   Faglig opplegg
12:00              Allmøte med korsang
18:00-01:00   Studentfestivalen GAID

Torsdag 22. august
12:00-15:00   Studentsamtaler/faglig opplegg

Fredag 23. august
09:00-11:30   Studentsamtaler/egenøving


Ordinær timeplan fra uke 35.

Studentliv

Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Levanger: Levanger

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Levanger

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.


Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon