Faglærer i musikk

Faglærerutdanning i musikk

Bachelorgrad i Levanger

Lurer du på noe?


Vår Chat (Orange knapp nede til høyre) er åpen mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00
Du kan også finne masse informasjon på siden "Ofte stilte spørsmål".

Finner du ikke det du er på jakt etter?
Ta kontakt med studieprogramansvarlig Anders Dalane. 

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved faglærerutdanning i musikk. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

Program/oppstart

Oppstart for faglærerutdanningen i musikk er tirsdag 17. august kl.09.30 i Okkenhaugsalen i Nylåna. 

Koordinator er tilgjengelig sammen med faddere de første dagene.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera
Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ønsker du å lære å undervise i musikk? Vil du utvikle deg som utøvende musiker?

Det treårige faglærerstudiet i musikk er en utdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som musikklærer i grunnskolen, den videregående skolen og i kulturskolen. I tillegg gir studiet deg gode muligheter til å utvikle deg som utøvende musiker.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Utdanningen kvalifiserer deg til opptak til Master i musikk.

Beskrivelse av studiet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ønsker du å lære å undervise i musikk? Vil du utvikle deg som utøvende musiker?

Det treårige faglærerstudiet i musikk er en utdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som musikklærer i grunnskolen, den videregående skolen og i kulturskolen. I tillegg gir studiet deg gode muligheter til å utvikle deg som utøvende musiker.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Utdanningen kvalifiserer deg til opptak til Master i musikk.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

 

For å bli tatt opp som student på faglærerutdanningen i musikk må du gjennomføre en opptaksprøve. Opptaksprøven består av en teoretisk, praktisk og muntlig del. Se nærmere informasjon om opptaksprøver under Opptaksprøver.

 

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

 

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som bor i Nordland eller Trøndelag og som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten:

 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen
 • har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av musikkundervisning
 • har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk tenkning
 • har bred kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet og utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid
 • har god kunnskap om barn- og unges oppvekstmiljø
 • har kunnskap om samisk kultur
 • har kunnskap om musikkteknologiske emner både som læringsressurs og til bruk i egen skapende virksomhet

 FERDIGHETER

Studenten:

 • kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske
 • dimensjoner i alle fag i skolen
 • kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale og kulturelle bakgrunn
 • kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere
 • egen læring
 • kan bruke elementer fra samisk kultur
 • kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer
 • med andre
 • har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
 • kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer
 • kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
 • kan inspirere til og legge til rette for nytenkning og entreprenørskap og kan involvere lokalt samfunns- og kulturliv i opplæringen
 • kan anvende forskning i eget arbeid og i undervisning

Jobbmuligheter

Det 3-årige faglærerstudiet i musikk er en profesjonsutdanning som kvalifiserer deg for arbeid med musikk i grunnskole, videregående skole, kulturskole og annet opplærings- og formidlingsarbeid for barn, unge og voksne. Studiet gir formell lærerkompetanse for tilsetting i grunnskole og videregående opplæring. Studiet gir deg i tillegg god mulighet til å utvikle deg som utøvende musiker, slik at du kan jobbe med musikk også på andre områder. Man har også mulighet til å videreutdanne seg i andre undervisningsfag som gjør at man kan jobbe som lærer i flere fag i grunnskole eller videregående skole.  

 

Videre utdanning

Dette studiet kvalifiserer for opptak masterutdanninger og er profesjonsrettet, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i kulturlivet for øvrig.

Utenlandsopphold

Det vil bli lagt opp slik at studentene kan innpasse et internasjonalt studium som erstatning for 3. eller 4. semester.

Studiet har en ekskursjon i det andre studieåret. Denne legges opp slik at et annet lands musikkultur kan integreres både praktisk gjennom ekskursjonen og i tilknytning til semesterplanene for øvrig.

Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene.

Opptaksprøver 

Velkommen som søker! Når søknadsfristen har gått ut (15. april) så tar vi direkte kontakt med alle søkere for å avtale tidspunkt for opptaksprøve.

Opptaksprøven gjennomføres digitalt, dvs. som videosamtale på Zoom, Skype, Teams, Messenger eller tilsvarende.

Opptaksprøven kan også, etter avtale, gjennomføres ved fysisk oppmøte på Campus Røstad (Levanger).

Opptaksprøven inneholder;

 • Samtale/intervju
 • Prøvespill (søker fremfører LIVE og/eller sender inn lydfiler på forhånd. Selvvalgt program på inntil 10 minutter)
 • ​Gehør- og teoriprøve (dialogbasert)

Her kan du se eksempel på gehør- og teoriprøve: 

Eksempel på gehør- og teoriprøve.pdf
Eksempel på gehør- og teoriprøve FASIT.pdf

Kontaktpersoner for opptaksprøver våren 2021:

 

Steffen Flasnes (universitetslektor)

+47 97518234 / steffen.flasnes@nord.no


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. august 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. august 2021

Mer informasjon