Nordområde- og nordiske studier

Bachelorgrad i Bodø

Vil du lære mer om natur, miljø og bærekraftig utvikling i nordområdene? Har du interesse for urbefolkningsspørsmål, samfunnsforhold og politikk i det høye nord? Ønsker du mer kunnskap om det som ofte kalles den nordiske modellen for politisk organisering,  samfunnsutvikling og velferdsstat. Ønsker du en internasjonal bachelorgrad med mulighet for studieopphold ved et utenlandsk universitet? Har du kanskje ikke anledning til å bo i Bodø eller gjennomføre et studium på dagtid? Da er Bachelor i nordområde- og nordiske studier kanskje det rette valget for deg.

Tilbudet er engelskspråklig og de 90 første obligatoriske studiepoengene gjennomføres som nettstudier. Fordypningssemesteret (3. semester) med fokus på Norden og norske forhold, tilbys også som ordinær undervisning ved Nord universitet for de som ønsker det. I tillegg til de obligatoriske emnene, tilbyr vi også 90 studiepoeng med engelskspråklige valgemner, både nettbaserte og campusbaserte, for de som vil ta hele graden ved Nord universitet. Det er imidlertid også mulig å innpasse studier fra andre universiteter både i Norge og i utlandet som valgemner.

Beskrivelse av studiet

Vil du lære mer om natur, miljø og bærekraftig utvikling i nordområdene? Har du interesse for urbefolkningsspørsmål, samfunnsforhold og politikk i det høye nord? Ønsker du mer kunnskap om det som ofte kalles den nordiske modellen for politisk organisering,  samfunnsutvikling og velferdsstat. Ønsker du en internasjonal bachelorgrad med mulighet for studieopphold ved et utenlandsk universitet? Har du kanskje ikke anledning til å bo i Bodø eller gjennomføre et studium på dagtid? Da er Bachelor i nordområde- og nordiske studier kanskje det rette valget for deg.

Tilbudet er engelskspråklig og de 90 første obligatoriske studiepoengene gjennomføres som nettstudier. Fordypningssemesteret (3. semester) med fokus på Norden og norske forhold, tilbys også som ordinær undervisning ved Nord universitet for de som ønsker det. I tillegg til de obligatoriske emnene, tilbyr vi også 90 studiepoeng med engelskspråklige valgemner, både nettbaserte og campusbaserte, for de som vil ta hele graden ved Nord universitet. Det er imidlertid også mulig å innpasse studier fra andre universiteter både i Norge og i utlandet som valgemner.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Studenten skal ha bred kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold på Nordkalotten. En kandidat med fullført bachelorgrad i Nordområde studier skal derfor ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper og forståelse:

 • kandidatene skal ha kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger
 • kandidatene skal ha en kritisk forståelse av hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg
 • kandidatene skal kjenne til ulike forskningsområder i og om Nordområdene
 • kandidatene skal kunne identifisere og skille mellom ulike metoder for å studere samfunnet og sosiale prosesser

Ferdigheter:

 • kandidatene skal kunne anvende samfunnsvitenskaplig teorier og analysemåter i behandling av spesifikke tema
 • kandidatene skal kunne tilegne seg informasjon og fagkunnskaper og framstille dette slik at det belyser problemstillinger knyttet til Nordområdene
 • kandidatene skal kunne gjøre seg nytte av relevante forskningsmetoder
 • kandidatene skal kunne vurdere etiske utfordringer i utøving av faget

Kompetanse:

 • Kandidatene skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 • kandidatene skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
 • kandidatene skal kunne betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og foreta faglig og etisk begrunnede valg

Jobbmuligheter

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap og innsikt om samfunnsforhold i nordområdene. Nordområderstudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for å søke opptak på ulike samfunnsvitenskapelige mastergradsprogrammer. Vi gjør oppmerksom på at egne krav til språkkunnskaper må påregnes for ulike masterprogram. Tenker du videre masterstudier kan det være fornuftig å undersøke eventuelle språkkrav ved den masterutdanningen du ønsker deg videre på. Det stilles ofte krav til minimum 10 sp Samfunnsvitenskapelig metode for opptak til masterstudier

Utenlandsopphold

Hjemmesiden for UArctic gir en samlet og løpende oppdatering av mulige fordypningsemner (Advanced Emphasis Courses). Slike kurs må i det enkelte tilfelle godkjennes av programansvarlig før innpassing. Det gis mulighet for et eget stipend dersom en velger å gjennomføre slike tilbud ved et annet lærested, noe vi oppfordrer til. Stipendiet gis innenfor programmet North2North og er knyttet til utveksling innefor nettverket University of the Arctic. Det anbefales at studentene drar på utveksling i 4 semester.

Northern Arctic Federal University (Russland): Vårsemester Høstsemester University of British Columbia (Canada)

University of Saskatchewan (Canada)

University of Alaska Fairbanks (USA)

Øvrige muligheter Nord universitet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise. 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

 Studentliv i Bodø

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor i nordområde- og nordiske studier ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

For international students, please visit this page.

Undervisningen foregår digitalt det første året av dette studieprogrammet.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Timeplan, pensum og annen​​ informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Program for studiestarten

Tirsdag 17. august
10:30 - 12:30 Studieåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV). Arrangementet vil​ bli streamet:


Program:

10:30  Velkommen ved dekan Elisabet Carine Ljunggren 

10:45 Åpningsforelesning  

11:05 Studieadministrativ informasjon   

11:15 Pause  

11:30 Studentinord informerer om sine tilbud 

11:45 Studentombudet informerer 

11:55 Studentorganisasjonen Inter 

12:05 Fadderne overtar​
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon