Sirkulær bioøkonomi

Sirkulær bioøkonomi

Bachelorgrad i Steinkjer

Velkommen til studiestart 2022​

Registrer deg som student


Velkommen som student ved Sirkulær bioøkonomi, bachelorgradsstudium.

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.  ​​​​​

Registrering 

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

 
>> Registrer deg som student ved Nord universitet   

Program / oppstart

DATO​ TID / STED HVA SKJER
Onsdag 17. august 
10.00 - 11.45
Studiestart i D-104

​ 
11.45 -12.30 
Påspandert lunsj og bli kjent med fadderne.
12.30 - 13.30 
Offisiell åpningsseremoni i Origo.
13.30 ​
Fadderopplegg (se eget fadderprogram på Facebook - Student i Steinkjer for hele fadderperioden).
Torsdag 18. august

​09.00 - 15.00

​​Ekskursjon til Biokraft og Norske Skog på Fiborgtangen. Lunsj inkludert. Felles transport.​

Fredag 19. august

Ordinær undervisning (se timeplan​).
Fra mandag 22. august

Ordinær undervisning (se timeplan) og videre fadderopplegg.
Fredag 26. august
11.00 - 13.00

Nord spanderer grillmat i parken ved InnoCamp parallelt med ordinær undervisning (se timeplan​).

​​

Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan 

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.​

Pensum 

Slik finner du riktig pensum:  

>> Pensum 

Utstyr 

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  ​

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. ​

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart 

>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet ​​​

Studentliv og fadderperiode


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet  
>> Les mer om fadderperioden

​​​​​​​​​​

​Er du interessert i å skape nye grønne arbeidsplasser og ny næring? Vil du jobbe med fornybare ressurser, sirkulære prosesser og teknologi som gjør dette mulig? Da er en bachelorgrad i sirkulær bioøkonomi noe for deg. Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Utdanningen gjør deg rustet for å møte framtidens utfordringer, hvor biobasert verdiskaping fra både hav og land står i fokus.

Studieløpet er flerfaglig, og du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biologi og bedriftsøkonomi. Du vil også få ferdigheter innen entreprenørskap og forretningsutvikling. I studiet tilbyr vi flere fordypningsfag, der du kan velge det du synes er mest spennende. En bachelor i sirkulær bioøkonomi gir et godt grunnlag for en rekke jobber, og videre studier i bioøkonomiske fagområder.

Beskrivelse av studiet

​Er du interessert i å skape nye grønne arbeidsplasser og ny næring? Vil du jobbe med fornybare ressurser, sirkulære prosesser og teknologi som gjør dette mulig? Da er en bachelorgrad i sirkulær bioøkonomi noe for deg. Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Utdanningen gjør deg rustet for å møte framtidens utfordringer, hvor biobasert verdiskaping fra både hav og land står i fokus.

Studieløpet er flerfaglig, og du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biologi og bedriftsøkonomi. Du vil også få ferdigheter innen entreprenørskap og forretningsutvikling. I studiet tilbyr vi flere fordypningsfag, der du kan velge det du synes er mest spennende. En bachelor i sirkulær bioøkonomi gir et godt grunnlag for en rekke jobber, og videre studier i bioøkonomiske fagområder.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet er Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag avrealkompetanse.

Realkompetanse:

Arbeid innen økonomi, bedriftsøkonomi, landbruk, skogbruk, fiskeri, oppdrett, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, industriell prosessteknologi, klima og miljøvern og andre relaterte næringer.

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel økonomisk-administrative fag, grønne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2
 • Matematikk fra Vg1

Læringsutbytte

Studiets kompetansemål er å utdanne kandidater med bred kunnskap og kompetanse i bærekraftig og lønnsom verdiskaping av bioressurser (sirkulær bioøkonomi). Det innebærer å forstå biologi (levende organismer) som ressurs, og det å produsere og verdiforvalte (økonomien) fornybare bioressurser innenfor logikker som bærekraft, sirkulærtenking, bioteknologi og digital transformasjon.

Kandidaten skal etter endt utdanning

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om biologiske ressurser, prosesser og teknologiske muligheter
 • ha bred kunnskap om bedriftsøkonomiske teorier og konsepter for bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser
 • ha bred kunnskap om endringsprosesser og forretningsutvikling for anvendelse av biologiske ressurser
 • kjenne til forskning og utviklingsarbeid innen sirkulær bioøkonomi både nasjonalt og internasjonalt
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet sirkulær bioøkonomi
 • ha kunnskap om sirkulær bioøkonomi sin rolle i samfunnet, og påvirkning for en bærekraftig transformasjon

Ferdigheter

 • kunne anvende faglig kunnskap og gjennomføre biologiske analyser og livsløpsanalyser
 • kunne anvende faglig kunnskap og gjennomføre utredninger, lønnsomhetsvurderinger og økonomiske analyser
 • kunne reflektere over egen fagpraksis med utgangspunkt i forskning/fakta og justere denne under veiledning
 • ha evne til å identifisere, organisere og gjennomføre tverrfaglig problemløsning/arbeid sammen med andre
 • kunne reflektere over den sirkulære bioøkonomien sin betydning for statlig forvaltning og regional utvikling

Generell kompetanse

 • evne å identifisere og evaluere fag og yrkesetiske problemstillinger i balansen mellom økonomi og biologi
 • kunne planlegge og gjennomføre en selvstendig, avgrenset utredning under veiledning, både individuelt og i gruppe
 • kunne formidle fagstoff om sirkulær bioøkonomi både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn i kunnskap om sirkulær bioøkonomi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Jobbmuligheter

Studiet Sirkulær bioøkonomi vektlegger den arbeidslivs- og samfunnsetterspurte tverr- og flerfaglig innen området, samtidig som man sikrer generelle og grunnleggende forståelse i basisemnene. Det er stor interesse for studiet fra næringslivet. Det er lagt opp til samarbeid med samfunns - og næringsliv i hele studieløpet innen de bioøkonomiske fagene. Det sikrer relevansen både for studentene og næringslivet. Studiet gir gode muligheter for dialog med framtidige arbeidsgivere blant annet gjennom gjesteengasjement og praksis/internship-ordningen.

Videre utdanning

Studentene kan studere videre på Nord universitet sine mastergrader: Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, Master of Science i global ledelse og Master i biovitenskap.

Studiets valgmuligheter når det gjelder fordypningsfag, valgfag, internship, utveksling og bachelorgradsoppgave gir mulighet for å tilpasse innholdet til spesifikke opptakskrav på ulike mastergradsstudier og eventuelt senere doktorgradsstudier.

Det finnes etter hvert mange muligheter for videre studier (master og doktorgradsutdanninger) i bioøkonomi i Norge og internasjonalt, hvor studiet gir et godt søkergrunnlag og kan tilpasses spesielle opptakskrav gjennom bevisste valg av fordypningsfag/bacheloroppgave og praksisopphold.

Utenlandsopphold

Har du noen gang vurdert å ta en del av utdanningen din i en annen del av verden?

For å forsikre internasjonal kompetanse er det anbefalt at kandidatene er minst 3 måneder (i 5. semester) med vårt samarbeids universitet i Europa og andre deler av verden. Disse institusjonene tilbyr spennende muligheter til å studere i ett semester, gir bredere kunnskap og større mengde emner enn hva som kan tilbys fra ett enkelt universitet alene.

Vi er fleksible og har dedikerte ansatte som vil på best mulig vis hjelpe deg til å studere utenlands. Å studere i utlandet vil være best for dine studier i ditt tredje studieår.

Vennligst kontakt vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

For mer informasjon angående våre partner institusjoner, klikk på linken: Utvekslingsavtaler (nord.no)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023 kl. 14.00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023 kl. 14.00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon