Yrkesdidaktikk - mastermodul

Kortere studium i Bodø

Yrkesdidaktikk er rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring i skole og bedrift. Studiet legger vekt på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis.

Emnene fra dette studieprogrammet inngår også i master i tilpasset opplæring, fordypning yrkesdidaktikk.

Beskrivelse av studiet

Yrkesdidaktikk er rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring i skole og bedrift. Studiet legger vekt på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis.

Emnene fra dette studieprogrammet inngår også i master i tilpasset opplæring, fordypning yrkesdidaktikk.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Fullført yrkesfaglærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskaper om aktuelle arbeids- og læringsformer innenfor eget felt i  yrkesfaglig opplæring
 • har god oversikt over den av teknologiske og digitale utviklingen i yrkesopplæring og aktuelt arbeidsfelt
 • har inngående kunnskap om forskning på det yrkesdidaktiske feltet og skal kunne forholde seg analytisk til forskninga
 • har kunnskap om innovative arbeidsformer i yrkesopplæring 
 • har innsikt og forståelse for det internasjonale yrkesdidaktiske perspektivet 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utforske, reflektere og analysere problemstillinger med utgangspunkt i yrkesfagfeltets profesjonsidentitet og utøvelse
 • kan bruke og vurdere ulike former for læremidler samt digitalt og teknologisk verktøy i yrkesopplæring
 • kan reflektere og diskutere egen yrkespraksis i skriftlig og muntlig form
 • kan vurdere ulike modeller for yrkesopplæring 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke yrkesdidaktisk kunnskap og ferdigheter for å drøfte og vurdere ulike problemstillinger knytta til yrkesopplæringas form og innhold  
 • kan bidra til nytenkning og utforskning av yrkesrelevante arbeidsformer i skolen og arbeidsliv 
 • kan bidra i debatten om yrkesopplæring på tvers av programfag
 • kan utforske relevante problemstillinger og bidra med ny kunnskap innenfor yrkesdidaktikk 
 • kan formidle erfaringer med og resultater fra aktuell yrkesdidaktisk forskning

Jobbmuligheter

Studiet vil gi deg et godt grunnlag for å lede yrkesdidaktiske og - pedagogisk utviklingsarbeid i skole og arbeidsliv.

Videre utdanning

Master i tilpasset opplæring, fordypning yrkesdidaktikk.

Utenlandsopphold

Ingen utenlandspraksis eller utveksling

Samlinger

To samlinger pr semester hver på tre dager.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023
​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Yrkesdidaktikk – mastermodul  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

I Yrkesdidaktikk – mastermodul  venter det en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
Oppmøte onsdag 30.09.2020.

Studieåret starter 11. august og vi anbefaler at du starter å forberede deg til første samlingen i uke 40 (onsdag, torsdag og fredag). Det planlegges for fysisk oppmøte. Informasjon om dette vil dere få på mail. I tillegg til samlingene vil det bli lagt inn faste møtetidspunkt for webinarer o.l. En plan for dette vil dere få i august.

Informasjon om hvor du skal møte publiseres også i timeplanen i TimeEdit i løpet av sommeren. Med forbehold om endring grunnet koronasituasjonen. 

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.​

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:Buss til og fra campus
Bodø:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android

Bruk delingskoder: 
Delingskode Bodø: Nord​​
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon