En lærer og elev i et klasserom.
Kortere studier

Yrkesdidaktikk - mastermodul

Bodø

Vil du lære å lede yrkesdidaktisk og pedagogisk utviklingsarbeid i skole og arbeidsliv? Dette deltidsstudiet er rettet mot yrkesfaglærere. 


Om studiet

Yrkesdidaktikk er rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring i skole og bedrift. Studiet legger vekt på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis.

Emnene fra dette studieprogrammet inngår også i master i tilpasset opplæring, fordypning yrkesdidaktikk.

Hva kan du jobbe som?

Studiet vil gi deg et godt grunnlag for å lede yrkesdidaktiske og - pedagogisk utviklingsarbeid i skole og arbeidsliv.

Høst 2024

DID5003 Yrkesdidaktikk 1

 • Uke 36: Nettsamling, mandag 2/9 og tirsdag 3/9 kl. 0900-1500.
 • Uke 38: Nettsamling, mandag 16/9 og tirsdag 17/9 kl. 0900-1500.
 • Uke 42: Fysisk samling i Bodø, mandag 14/10 kl. 0900 til torsdag 17/10 kl. 1500.
 • Uke 46: Nettsamling, mandag 11/11 kl. 0900-1500.

Med forbehold om endring, da romplan ikke bekreftes før i juni.

Samlinger for våren 2025:

Med forbehold om endringer. Emneansvarlig vil bekrefte endelige tidspunkt i Canvas i løpet av høstsemesteret:

DID5004 Yrkesdidaktikk 2:

Uke 5: Webinar, hele dagen.

Uke 8: Fysisk samling, hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11:30).

Uke 12: Webinar, hele dagen.

Uke 17: Webinar, hele dagen.

Uke 19: Fysisk samling, hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11:30).

Generelt:

Studiedagene starter normalt 08.15 og varer til 16.00, om ikke annet er spesifisert. Endelig tidspunkt publiseres i TimeEdit og i semesterplan i Canvas, ved studiestart.

Det vil ikke være mulig å følge samlinger som er satt opp som fysiske samlinger digitalt.

Fullført yrkesfaglærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag
Ingen utenlandspraksis eller utveksling
Master i tilpasset opplæring, fordypning yrkesdidaktikk, så fremst man møter opptakskravene til masteren.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskaper om aktuelle arbeids- og læringsformer innenfor eget felt i  yrkesfaglig opplæring
 • har inngående oversikt og forståelse av innovasjon og utvikling i yrkesopplæring og aktuelt arbeidsfelt
 • har inngående kunnskap om nasjonale føringer for tilpasset og yrkesrelevant opplæring og det yrkesdidaktiske forskningsfeltet. 
 • har inngående kunnskap om forskning på det yrkesdidaktiske feltet og skal kunne forholde seg analytisk til forskninga
 • har kunnskap om innovative arbeidsformer i yrkesopplæring
 • har innsikt og forståelse for det internasjonale yrkesdidaktiske perspektivet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utforske og analysere relevante yrkesdidaktiske problemstillinger
 • kan bruke og vurdere ulike former for læremidler i yrkesopplæring
 • kan analysere og drøfte egen yrkes- og profesjonspraksis i et teoretisk perspektiv
 • kan reflektere over egen yrkespraksis i skriftlig og muntlig form
 • kan analysere problemstillinger med utgangspunkt i yrkesfagfeltets profesjonsidentitet og utøvelse
 • kan vurdere ulike modeller for yrkesopplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke yrkesdidaktisk kunnskap for å drøfte og vurdere ulike problemstillinger knytta til yrkesopplæringas form og innhold
 • kan bidra til nytenkning og utforskning av yrkesrelevante arbeidsformer i skolen og arbeidsliv
 • kan bidra i debatten om yrkesopplæring på tvers av programfag
 • kan utforske relevante problemstillinger og bidra med ny kunnskap innenfor yrkesdidaktikk
 • kan formidle erfaringer med og resultater fra aktuell yrkesdidaktisk forskning
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det forutsettes at studenten disponerer en bærbar Pc og headset.