Ansattbilde: Anja Scarlett Kjelstrup

Anja Scarlett Kjelstrup

Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Telefon
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning 342818

Jeg jobber i studieadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, og har kontor på campus Bodø.


Mine arbeids- og ansvarsområder er:

* Studieveileder ved Nesna og Mo for følgende:

  • Master grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10, nett og samlingsbasert
  • Barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert
  • Grunnstudium i pedagogikk
  • Spesialpedagogikk - ulike lære- og funksjonsvansker
  • Rådgivning og danning (Rådgivning 1)
  • Rådgivning og innovasjon
  • Kristendom, religion, livssyn og etikk

* Superbruker Canvas

* Saksbehandling

* Studieplanarbeid