Anne Lise Grønningsæter Loftfjell

Universitetslektor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Mo i Rana
Kontor
Helgeland B317
2021
Supplemental Instruction Implementation in Healthcare Education Supplemental Instruction Volume 3: Organisation and Leadership 2021, Waxmann Verlag: s. 85-100;Sletvold, Hege; Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Lervik, Maibritt; Suzen, Elisabeth; Helde, Roger; Amundstuen, Linda
2020
Foreldrenes opplevelse av å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse 2020, Sykepleien Forskning:;Thomassen, Solveig Margaret; Loftfjell, Anne Lise Grønnigsæter; Karlstad, Jannike Lie; Brinchmann, Berit Støre
2023
Styrking av generalistkompetansen 2023,;Loftfjell, Anne Lise Grønningsæter; Sortland, Veronica
2022
Nursing students’ experience of learning ethical competence and person-centred care through simulation  2022,;Oddvang, Tone Kjersti Knudsen; Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Sørensen, Kristin
Nursing students’ experience of learning ethical competence and person-centred care through simulation   2022,;Oddvang, Tone Kjersti Knudsen; Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Sørensen, Kristin
Suksesshistorier fra Innovasjonsarbeid "Ferdighetstrening i simuleringsrom" 2022,;Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Oddvang, Tone Kjersti Knudsen
2021
Deres artikkel nådde forskere i Australia. 2021, Tidsskriftet sykepleien:;Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Thomassen, Solveig Margaret
2020
Livet med en voksen datter med spiseforstyrrelse 2020, Erfaringskompetanse.no:;Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Thomassen, Solveig Margaret