Are Severin Ingulfsvann

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Kontor
STEC 268

Bakgrunn: Siviløkonom / msc. Business Phd. Bedriftsøkonomi

Kompetanseområder: Økologisk økonomi Etikk og økonomi

Undervisning/veiledning: FE 310E Philosophy, ethics and environment FE 332E Ecological Economics FE 308E Introduction to the Philosophy of Economics FE 303E Sustainable Management

Forskning: Økologisk økonomi Friluftsliv og økonomi Forbruk

2014
Universitetenes ansvar 2014, Avisa Nordland: s. 3-3;Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Ingulfsvann, Are Severin; Kaarhus, Randi; Tande, Kurt; Angelsen, Thor Arne; Moen, Hilde Berit
2013
Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi 2013,;Ingulfsvann, Are-Severin; Ingebrigtsen, Stig; Jakobsen, Ove
2011
Mitt Nordland, mi fremtid. Et attraktivt Nordland 2030 2011,;Jakobsen, Ove; Johansen, Thomas; Ingulfsvann, Are-Severin; Nystad, Øystein