Ansattbilde: Astrid Kjærefjord Gaustad

Astrid Kjærefjord Gaustad

Seniorrådgiver
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3055
Kompetanseområder
Study adviser

Studieveileder for:

  • Bachelor i journalistikk
  • Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid
  • Videreutdanning i økonomisk rådgivning
  • Norwegian Language and Society


Koordinator for studieplanarbeidet / EpN

Pensumkontakt ved FSV

Akkreditering / reakkreditering

Implementering av studietilsynsforskriften

Sitter i førstesemesterutvalget