Astrid Marie Holand

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Samfunnet 314
Kompetanseområder
Journalism, History
Jeg er opptatt av og underviser i praktisk journalistikk, research og kildekritikk. Forsker og forfatter innen temaene mediehistorie, medieinnovasjon, velferdshistorie og økonomisk historie, politiske prosesser, meningsdanning og offentlighet.
2021
2022
Bokbad: Nordlandssykehusets historie 1796-2020 2022,;Holand, Astrid Marie; Karlsen, Wilhelm Jørn; Moseng, Ole Georg; Aas, Steinar
Omatt: Nesten en sirkulærøkonomisk suksess fra Bodø 2022, Avisa Nordland:;Ellingsen, Tanja; Holand, Astrid Marie; Nystad, Øystein
2021
Lei bærekraft? 2021, Bodø NU:;Holand, Astrid Marie; Ellingsen, Tanja; Andrews, Therese Marie; Magnussen, Tone; Bliksvær, Trond; Nystad, Øystein
Bærekraft har blitt et honnørord, brukt bevisst i omdømmebygging, av bedrifter, av kommuner og av statlige virksomheter 2021, Bodø NU:;Holand, Astrid Marie; Ellingsen, Tanja; Andrews, Therese Marie; Magnussen, Tone; Bliksvær, Trond; Nystad, Øystein
Mer kunnskap - om, for og i nordområdene! 2021, nordnorskdebatt.no:;Olsen, Bjørn; Holand, Astrid Marie; Halås, Catrine Torbjørnsen; Olsen, Julia
Stengt ute 2021, NRK Ytring:;Holand, Astrid Marie
Bodø - en samskapende by 2021, Avisa Nordland: s. 16;Andrews, Therese Marie; Bliksvær, Trond; Ellingsen, Tanja; Holand, Astrid Marie; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Magnussen, Tone
Samskaping - ikke for moro skyld 2021, Avisa Nordland:;Holand, Astrid Marie; Ellingsen, Tanja; Bliksvær, Trond; Andrews, Therese Marie
Bodø - en bærekraftig og samskapende by 2021, Avisa Nordland:;Andrews, Therese Marie; Bliksvær, Trond; Ellingsen, Tanja; Holand, Astrid Marie; Lundberg, Aase-Kristine Aasen; Magnussen, Tone