Grete Ingemann Knudsen

Seniorrådgiver
Forskning og utvikling
Kontor
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG

Bakgrunn

Master ;Public ;Administration 2022, NTNU

Siviløkonom, 1993, fra Siviløkonomutdanningen i Bodø

;

Arbeidsområde

Forskningsadministrasjon

  • Administrativ koordinering ph.d.-utdanningene
  • Medlem i Kvalitetsforum for ph.d.
  • Utreder saker vedrørende ph.d. til forskningsutvalget og styret
  • Administrativ kontakt for Dr.philos.

;