Ansattbilde: Heidi Kristin Holmen

Heidi Kristin Holmen

Førstelektor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, C Nylåna 4.333
Kompetanseområder
Primary and secondary school teacher education, Pedagogy, Learning environment, School development, Bullying, Didactics, Special needs education, School-based competence development, Teaching profession

Jeg har vært tilsatt ved lærerutdanningen på Levanger siden mai 2012. Tidligere arbeidet jeg som lærer i grunnskolen og som skolefaglig ansvarlig på kommunenivå.


Jeg er utdannet allmennlærer med master i spesialpedagogikk og har videreutdanning i veiledningspedagogikk, skoleledelse og organisatorisk læring. Videre har jeg en førstelektorgrad basert på kompetanseområdene spesialpedagogisk arbeid, utvikling, læring og samarbeid i skolen som organisasjon og forebygging og håndtering av mobbing i skolen.

Frem til august 2022 har jeg undervist i faget pedagogikk og elevkunnskap, veiledet studenter på bachelor- og masternivå, vært kompetansepartner i ulike skoleutviklingsprosjektet, deltatt i flere forskningsprosjekter samt koordinert klasser og emner.


Fra august 2022 har jeg vært studieprogramkoordinator for grunnskolelærerutdanningen, Levanger, og fra desember 2023 i tillegg assisterende faggruppeleder, faggruppe pedagogikk og spesialpedagogikk, Levanger.


Forskningsinteressene mine er knyttet til elevenes læringsmiljø, herunder forebygging og håndtering av mobbing, skoleutvikling, utdanningspolitikk og lærerrollen i utdanning, yrkesliv og profesjonsfellesskapet.

2016
Mobbeoffer eller utsatt for mobbing 2016, Spesialpedagogikk: Volum 81 s. 54-63 Holmen, Heidi Kristin; Fiskum, Tove Anita; Duun, Grethe