Ansattbilde: Hilde Gunn Slottemo

Hilde Gunn Slottemo

Professor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, C Nylåna 4.316
Kompetanseområder
Research dissemination, Primary and secondary school teacher education, History, Gender, Lytring, Politics, Society, Social inequality, History didactics, Higher education, Local and regional history, Textbook analysis, Modern history, Memory culture, Approved school history
Jeg er professor i historie, med særlig kompetanse på norsk historie etter 1850. Jeg jobber med lokal- og regionalhistorie, historisk teori og metode, kjønn og klasse, kunnskaps-, utdannings- og forskningshistorie, arbeid og arbeidsliv, elektrisitetshistorie - og mye annet.
Jeg kan undervise og veilede om mange ulike temaer innenfor mine fagområder, men er særlig interessert i å veilede masterstudenter som skal drive med lærebokanalyser eller skrive oppgaver knyttet til skoleheimshistorie.
Jeg er opptatt av populærvitenskapelig formidling og er fast skribent i VG. Jeg har også skrevet en rekke kronikker og kommentarer i andre medier.
2024
Meiner uryddig rekruttering er «gift» for arbeidsmiljøet 2024, Slottemo, Hilde Gunn; Halse, Lise Lillebrygfjeld; Svendsen, Njord V.
2020
2018
Frå redaksjonen 4/2018 2018, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 55 s. 301-302 Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn
Frå redaksjonen 1/2018 2018, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 55 s. 4-6 Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn
Fra redaksjonen 2/2018 2018, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 55 s. 104-105 Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn
Frå redaksjonen 3/2018 2018, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 55 s. 209-210 Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn
Herrenes historie, igjen? 2018, Historikeren: s. 6-10 Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen
2017
Frå redaksjonen, 2/2017 2017, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 54 s. 119-120 Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna
Fra redaksjonen, 4/2017 2017, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 54 s. 300-301 Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna
Fra redaksjonen, 3/2017 2017, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 54 s. 204-205 Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna
Frå redaksjonen, 1/2017 2017, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 54 s. 4-5 Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna
2015
Uinformert omorganisering av Arkivverket 2015, Morgenbladet: Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik
Ytringsansvar og debattkultur 2015, VG : Verdens gang: Slottemo, Hilde Gunn; Bjerkan, Jorunn; Bøe, Ulla-Britt; Børve, Hege Eggen; Grande, Jorunn; Hansen, Hanne Solheim
Fra redaksjonen 2015, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 52 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn
Fra redaksjonen 2015, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 52 s. 297-300 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn
Frå redaksjonen 2015, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 52 s. 1-3 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn
Frå redaksjonen 2015, Heimen - Lokal og regional historie: Volum 52 s. 201-203 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn