Ansattbilde: Hilde Hermansen

Hilde Hermansen

Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Mørkvedgården 215
Kompetanseområder
Arts and design, Aesthetic learning methods, Image, Norwegian Centre for Art and Culture in Education
Jeg er tilsatt som seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, studiested Bodø. Senteret er en del av Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag og jobber for å fremme kunst og kulturfagene i alle deler av opplæringsløpet.
Arbeidsområde
 • VGO: Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur og håndverk, design og produktutvikling
 • Grunnskole: Kunst og håndverk
 • Estetiske læringsprosesser
 • Samisk samtidskunst
Utdanning
 • Master i formgiving, kunst og håndverk (HiT)
 • 3-årig faglærerutdanning i formgiving med fordypning i bilde (Telemark lærerhøgskole)
 • Årsenhet i formgiving og produktutvikling (Statens lærerhøgskole i forming Blaker)
 • Årsenhet i kunsthistorie (UiO)
 • 30 stp i IKT og formgivingsfag (UiT)
 • Div. studier: Renessansens monumentalmaleri i Roma og Firenze (UiO), Innovasjon og entreprenørskap (Høgskolen i Bodø), Foto og grafikk (OsloMet)
Praksis
 • Faglærer i videregående skole
 • Lærer i grunnskole og kulturskole
 • Seniorrådgiver Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen