Ansattbilde: Hin Hoarau Heemstra

Hin Hoarau Heemstra

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3074
Kompetanseområder
Innovation, Travel and tourism, Sustainable development, Values, Leadership
Jeg er førsteamanuensis ved Nord Universitet Handelshøgskolen hvor jeg underviser og forsker.
Jeg er for øyeblikket prosjektleder for det internasjonale forskningsprosjektet Sustainable Arctic Cruise Communities: fra praksis til styring (2020-2023).
Jeg har faglig interesse og kompetanse innen innovasjonsstudier innen turisme, dyretikk i turisme, bærekraft, samfunnsutvikling og entreprenørskap
Jeg har bakgrunn som konsulent og koordinator i prosjekter for bærekraftig utvikling i Nederland. I 2010 flyttet jeg til Norge for å jobbe med doktorgraden min om innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv. Jeg forsvarte avhandlingen min ved Nord universitet i 2015. Tittelen er: Practicing open innovation in experience-based tourism: the roles of knowledge, values and reflexivity.
Jeg bor på det nordnorske landet med mannen min, to døtre og hunden vår. Jeg elsker natur, lange turer, ski og midnattssol.
Jeg underviser på bachelor- og masternivå, hovedsakelig i ledelse og innovasjon. Jeg veileder også masterstudenter og ph.d.-kandidater i oppgavearbeidet.
kurs:
Ledelse (Led1001)
Sosialt og bærekraftig entreprenørskap (ENT5008)
Erfaringsbasert innovasjon og verdiskaping (ECO)
EK235E: Markedsføring og innovasjon
Forskningen min er hovedsakelig innen turisme, læring og innovasjon. Jeg forsker for tiden på bærekraftsertifiseringer i norske reiselivsdestinasjoner og rollen til verdier og dyreetikk i reiselivs innovasjonsprosesser.
Fra september 2020 vil forskningen fokusere på samfunnets motstandskraft mot cruiseutviklinger, destinasjonsutvikling, læring, bærekraft og styring i arktiske cruisedestinasjoner.
Jeg er involvert i følgende forskningsprosjekter:
  • Bærekraftige arktiske cruisefellesskap: fra praksis til styring (2020-2023)
  • En bærekraftig fremtid for norsk opplevelsesbasert turisme (2016-2020)
2024
Tourism, animals & the vacant niche: a scoping review and pedagogical agenda 2024, Current Issues in Tourism: Fennell, David A.; Kline, Carol; Mkono, Mucha; Grimwood, Bryan S. R.; Sheppard, Valerie A.; Dashper, Katherine
2023
Bærekraftig cruiseturisme i nord Norge: Lofoten, Alta og Honningsvåg 2023, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Wigger, Karin Andrea; Olsen, Julia
´Cruise Trouble´. How to sustainably develop Arctic cruise tourism? 2023, Ren, Carina; Hoarau-Heemstra, Hindertje; Olsen, Julia; Wigger, Karin Andrea; James, Laura
Samfunnsdialog om bærekraftig cruise: inspirasjon og læring for Lofoten 2023, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Wigger, Karin Andrea; Olsen, Julia
Tourism as a driver of social change and transformation in rural areas 2023, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Pashkevich, Albina; Folmer, Akke
Community Meeting Ísafjörður 2023, Sveinsdóttir, Ása Marta; Hoarau-Heemstra, Hindertje; Gunnarsdóttir, Guðrún Þóra; Persson-Fischier, Ulrika
Dialog om bærekraftig cruise: inspirasjon og læring for Alta 2023, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Pashkevich, Albina
Is there a dark side of (wild)life encounters in the Arctic? 2023, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Pashkevich, Albina; Kline, Carol
Kan Bodø bli en bærekraftig cruise-destinasjon? 2023, Avisa Nordland: Hoarau-Heemstra, Hindertje; Olsen, Julia; Wigger, Karin Andrea
Co-learning with cruise communities: from practice to governance 2023, Olsen, Julia; Hoarau-Heemstra, Hindertje; Ren, Carina; Persson-Fischier, Ulrika
2021
Resilient moves of small tourism firms in Arctic Cruise Communities 2021, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Wigger, Karin Andrea; Antunes Nogueira, Leticia
Cruise Trouble: a practice-based approach to studying Arctic Cruise Tourism 2021, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Ren, Carina; James, Laura; Pashkevich, Albina
Resilient moves in cruise communities: practioners tinkering with challenges and adversity 2021, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Wigger, Karin Andrea; Knutzen, Karina Eline
Sustainable Arctic Cruise Communities: from practice to governance 2021, Hoarau-Heemstra, Hindertje; Wigger, Karin Andrea
Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov 2021, Olsen, Julia; Antonsen, Karin Marie; Lebel, Julien; Wigger, Karin Andrea; Hoarau-Heemstra, Hindertje; Nenasheva, Marina
2020
"Kvinnekrise" i Nord Norsk reiseliv 2020, Avisa Nordland: Alsos, Gry Agnete; Hoarau-Heemstra, Hindertje; Wigger, Karin Andrea
2018
Maritime Tourism: Challenges and opportunities of cruising.Parallel Session IV:25/27 2018, Haugseth, Peter; Wråkberg, Urban; Hoarau-Heemstra, Hindertje
2016
Dialog og innovasjon vil stå sentralt i arbeidet mot et mer bærekraftig reiseliv 2016, Avisa Nordland: Antonsen, Karin Marie; Vangelsten, Bjørn Vidar; Fabritius, Merete Kvamme; Solvoll, Sølvi; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Eide, Dorthe
Dialog og innovasjon vil stå sentralt i arbeidet mot et mer bærekraftig reiseliv 2016, Rana Blad: Antonsen, Karin Marie; Vangelsten, Bjørn Vidar; Fabritius, Merete Kvamme; Solvoll, Sølvi; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Eide, Dorthe