Ansattbilde: Jan Ole Similä

Jan Ole Similä

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Studiested
Steinkjer
Kontor
STEC 271
Kompetanseområder
Procurement, Procurement processes, Purchasing management, Contract processes

Utdanning

PhD i kontraktsledelse, samt Master of Public Administration fra Copenhagen Business School, og en Cand.mag-grad i bedriftsøkonomiske fag fra NTDH.

Forskning

Forskningen er i betydelig grad knyttet til organisering og ledelse av kontraktsprosesser og anskaffelsesprosesser. For tiden jobber jeg mye med offentlige anskaffelser.

Undervisning

Veiledning

  • Jeg veileder til enhver tid flere masteroppgaver

Studieprogramansvarlig

Anskaffelsesakademiet

Jeg er styreleder for Anskaffelsesakademiet, hvor vi jobber for å legge til rette for forskningsbasert utdanning rettet mot offentlige anskaffelser

2018
Competitiveness and Knowledge. An International Comparison of Traditional Firms 2018, Routledge: Westeren, Knut Ingar; Cader, Hanas; Sales, Maria de Fátima; Similä, Jan Ole; Staduto, Jefferson