Kari Antonsen

Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kompetanseområder
Travel expenses account, Invoices, Economy, Arbeidsplaner FLU, Contract processes
Jobber med økonomi ved fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag. Reiseregninger. UBW/ Inngående faktura. utgående faktura. Kontrakter for honorarmottakere og timelønnende. Arbeidsplaner TE-Plan FLU.