Kjell Aage Gotvassli

Professor emeritus
Fakultet for samfunnsvitenskap
2020
2019
Ledelse av en lærende barnehage 2019, Fagbokforlaget:;Mørreaunet, Sissel; Gotvassli, Kjell Aage; Moen, Kari Hoås; Skogen, Eva
2016
Strategisk ledelse i barnehagen 2016, Cappelen Damm Akademisk:;Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene
Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse 2016, Universitetsforlaget:;Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell-Åge; Granrusten, Per Tore
2014
Ledelse av en lærende barnehage 2014, Fagbokforlaget:;Mørreaunet, Sissel; Gotvassli, Kjell-Åge; Moen, Kari Hoås; Skogen, Eva
2017
Barnehagens rammeplan mellom styring og skjønn - en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger 2017,;Ljunggren, Birgitte; Moen, Kari Hoås; Seland, Monica; Naper, Linn Renée; Fagerholt, Randi Ann; Leirset, Espen
2015
Quality Reform in the ECEC Sector in Norway 2015,;Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene
Kvalitet som masteride i barnehagesektoren i Norge. 2015,;Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene
Framlegg for tilbydere av lederutdanning for styrere 2015,;Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell Aage
2014
ECEC Managers as Strategic Leaders 2014,;Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene
Innledning Ledelse av en lærende barnehage 2014, Fagbokforlaget: s. 9-15;Mørreaunet, Sissel; Gotvassli, Kjell-Åge; Moen, Kari Hoås; Skogen, Eva
Åpne barnehager i Norge : organisering, bruk og betydning 2014,;Haugset, Anne Sigrid; Gotvassli, Kjell-Åge; Ljunggren, Elin Birgitte ; Stene, Morten