Ansattbilde: Kristin Berre Ørjasæter

Kristin Berre Ørjasæter

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Namsos
Kompetanseområder
Mental Health, Social work, Recovery, Qualitative Research Methods, Public health, Research group mental health, Arts and Health, Recovery-oriented practices, Digital mental health, Recovery narratives, Youth mental health

Kristin Ørjasæter er førsteamanuensis i helse- og sosialvitenskap ved faggruppe Helse og samfunnsdeltakelse og leder for forskningsgruppe psykisk helse (https://www.nord.no/forskning/forskning-ved-fsh/faggruppe-helse-og-samfunnsdeltakelse/forskningsgruppe-psykisk-helse) ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Hun har hovedfag i sosialt arbeid og doktorgrad i helsevitenskap fra NTNU.


Ørjasæter er en aktiv forsker, og er for tiden involvert i flere eksternfinansierte prosjekter

NEON Young Norway Study (NFR)The Neon Young Norway Study (nord.no) – Prosjektleder

MedSafe-Old (NFR) -: MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services - Senter for omsorgsforskning, sør (omsorgsor.no) – Prosjektdeltaker og ph.d. veileder

PrepChild forskningssenter for barn og unge og sosial beredskap (NFR)The Centre for Children & Youth, Vulnerability, and Social Preparedness - Prosjektbanken (forskningsradet.no) – WP leder

Ung i Namdalen (Partnerskapet Namdalen og Trøndelag fylkeskommune) - Prosjektleder


I tillegg er Ørjasæter engasjert i følgende pågående forskningsprosjekter

· REACTIVATE: Art-based vocational rehabilitation in the Norwegian labour and welfare Administration - Prosjektleder

· Why smash bus shelters? An action research project on being young – Prosjekt deltaker

· Where did I go? The performers and audiences’ experiences with musical theater to create understanding, openness and changes in attitudes related to mental health problems - Prosjektleder

· FACT: An appropriate collaborative treatment model in rural areas? – Prosjektleder


I perioden 2024-2028 vil hun også være medlem av lederkomiteen i det europeiske Cost Action nettverket CA23153 – Digital Mental Health for Young People (https://www.cost.eu/actions/CA23153/)


Ørjasæter har de siste ti årene forsket mye innen recoveryfeltet; forståelser av recovery og recoveryorienterte praksiser, utfordringer med å flytte fokus til recoveryorienterte praksiser i psykisk helsevern og erfaringer med psykososiale recoveryorienterte oppfølgings- og behandlingsprogram slik som IMR og IPS. Hennes doktorgradsavhandling fokuserte også på recoveryorienterte praksiser knyttet til erfaringer med musikk- og teater som arena for recoveryprosesser hos mennesker med sammensatte psykiske problemer i psykisk helsevern (Lenke til prosjektpresentasjon)


Før Ørjasæter begynte i fullstilling ved HINT, og etter hvert NORD universitet, jobbet hun som kliniker (miljøterapeut, behandler og fagkoordinator) i psykisk helsevern. Hun har 15 års erfaring fra psykiatrisk poliklinikk, akutt- og intermediær sengepost, og har vært spesielt opptatt av å utvikle god behandling til mennesker med spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Kontinuerlig fagutvikling har vært viktig i hennes arbeidskarriere, noe som har gitt utslag i flere terapiutdanninger; videreutdanning innen familieterapi, skjematerapi, dialektisk atferdsterapi (DBT), EMDR og 1,5 års kompetanseprogram om spiseforstyrrelser.

Ørjasæter er en aktiv formidler i undervisning og gjennom vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag til befolkningen generelt og fagpersoner innen helse, velferd og kultursektor spesielt knyttet til recovery, kunst & kultur og ungdomshelse.

Hun underviser og veileder studenter på bachelor, master og ph.d. nivå innen kvalitative forskningsmetoder, psykisk helse, recovery, medborgerskap og sosialt arbeid.

Ørjasæter er en aktiv og engasjert forsker med mange nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Hun leder og er partner i mange forskningsprosjekter, store tverrfaglige forskningsprosjekter med flere internasjonale partnere, så vel som småskala forskningsprosjekter innen recovery, ungdomshelse, unge og sosial beredskap, legemiddelbruk, kunst, helse og velvære.


NEON Young Norway: The Neon Young Norway Study (nord.no)

MedSafe-Old: MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services - Senter for omsorgsforskning, sør (omsorgsor.no)

PrepChild Research Centre: The Centre for Children & Youth, Vulnerability, and Social Preparedness - Prosjektbanken (forskningsradet.no)


Hun er medlem av lederkomiteen i det europeiske Cost Action nettverket CA23153 – Digital Mental Health for Young People (https://www.cost.eu/actions/CA23153/), i tillegg til å lede forskningsgruppen psykisk helse ved Nord universitet (https://www.nord.no/forskning/forskning-ved-fsh/faggruppe-helse-og-samfunnsdeltakelse/forskningsgruppe-psykisk-helse)


Jeg veileder følgende ph.d. studenter:

 • Kristin Sørensen " Mental health from an actor's point of view"
 • Marianna Borowskas prosjekt "The meaning of Individual Placement and Support. A phenomenological study among IPS participants in the everyday life context"
 • Astrid Skogseth's "Teater som verktøy for trygg legemiddelbruk blant hjemmeboende eldre".
 • Kristin Øksendal Børresen "Young Peoples’ Mental Health Recovery Narratives:The Narrative Experiences Online (NEON) Young Norway Study
 • Malle Vogelsang "The Narrative Experiences Online (NEON) Young Norway Study - Recovery Narratives: Perspectives, Understandings and Innovations in Mental Health Practice
 • Teddy: NEON Young Interactive

I tillegg veileder jeg dr.phillos student

 • Inger Lise Rasmussen i prosjektet“This is me” Exploring self-esteem and recovery processes in young people living with ADHD from childhood to adulthood


Tidligere prosjekt:

 • Psykologisk førstehjelp i skolen. Sammen med Lily Appoh og Anita Berg har vi utforsket erfaringer med implementering av psykologisk førstehjelp i skolen. Lenke til prosjekt
 • Recovery-orienterte praksiser i psykisk helsevern. I samarbeid med Arve Almvik ved NAPH har jeg publisert flere artikler. Lyst å vite mer, se Lenke til prosjekt
 • REACTIVATE: The Meaning of Art-based Vocational Rehabilitation. I dette prosjektet utforskes kunstbaserte program i NAV for unge mennesker med sosiale og helsemessige utfordringer. Vil du vite mer, gå inn på følgende lenke: https://spark.adobe.com/page/e9VOWhWyvk81u/
 • Illness Management and Recovery in Specialised Mental health Care: Experiences of Professionals. I dette prosjektet utforsker jeg det evidensbaserte psykososiale behandlingsprogrammet Illness Management and Recovery. Fra dette prosjektet er det publisert en artikkel. En artikkel er akseptert og vil bli publisert i tidsskrift for psykisk helsearbeid i løpet av året. En artikkel er i review og en siste vil bli sendt inn til vurdering i løpet av høsten. se https://spark.adobe.com/page/In3mBGy1DIWIc/ om du er interessert i å vite mer om prosjektet


2018
“I now have a life!” Lived experiences of participation in music and theater in a mental health hospital 2018, PLOS ONE: Volum 13 s. 1-15 Ørjasæter, Kristin Berre; Davidson, Larry; Hedlund, Marianne; Bjerkeset, Ottar; Ness, Ottar
2023
Status og posisjon for sosialfaglige perspektiv og kompetanse i helse- og velferdstjenestene - FoU-rapport nr. 89 2023, Nord universitet: Henriksen, Øystein; Skjesol, Ingunn; Solstad, Asgeir; Øydgard, Guro Wisth; Henriksen, Carina; Ørjasæter, Kristin Berre
The meaning of Individual Placement and Support. A phenomenological study among IPS participants in the everyday life context. 2023, Borowska, Marianna Agata; Ørjasæter, Kristin Berre; Moe, Cathrine Fredriksen; Borg, Marit; Mykletun, Arnstein; Killackey, Eoin
2015
Recovery ved psykiske lidelser 2015, Ørjasæter, Kristin Berre
Recovery ved psykiske lidelser 2015, Ørjasæter, Kristin Berre; Solbjør, Marit; Skolbekken, John-Arne; Ness, Ottar; Bjerkeset, Ottar