Ansattbilde: Linda Amundstuen

Linda Amundstuen

Førstelektor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Stjørdal
Kompetanseområder
Utdanningsforskning, Legemiddelinformasjon, Apotek

Master i farmasi (MSc.Pharm) fra Universitetet i Tromsø 2004

Førstelektor i farmasi siden 2015

Studieprogramansvarlig Bachelor i farmasi siden 2017

Merittert underviser

Jeg underviser i samfunnsfarmasi og apotekpraksis, og er for tiden emneansvarlig for to emner på Bachelorprogrammet i farmasi, FAR2022 Farmasøyten i samfunnet og PRA2051 Apotekpraksis og klinisk farmasi. Jeg jobber mye med å utvikle studentaktive læringsformer, og i undervisningen tester jeg ut nye måter å undervise på.

Jeg er medlem i forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndtering. Mine forskningsinteresser er særlig legemiddelinformasjon, i tillegg til utdanningsforskning. Akkurat nå er jeg prosjektleder for prosjektet Å få det til å henge sammen - ved å henge sammen, finansiert av Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse (HKDIR). I prosjektet jobber vi med å utvikle studentaktive læringsformer.

2021
Supplemental Instruction Implementation in Healthcare Education Supplemental Instruction Volume 3: Organisation and Leadership 2021, Waxmann Verlag: s. 85-100 Sletvold, Hege; Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Lervik, Maibritt; Suzen, Elisabeth; Helde, Roger; Amundstuen, Linda
2018
Use of references in responses from Scandinavian drug information centres 2018, Medicines: Schjøtt, Jan; Böttiger, Ylva; Damkier, Per; Reppe, Linda Amundstuen; Kampmann, Jens Peter; Christensen, Hanne Rolighed
2023
Studentkompass. Hvordan orientere seg som farmasistudent. 2023, Fassihi, Tamanna; Rikardsson, Matthias; Saur, Anna; Amundstuen, Linda; Köhler, Marcel
2022
KoRiP, Kvalitet og Relevans i Praksis. Tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger. 2022, Sletvold, Hege; Amundstuen, Linda; Lien, Ole Johan; Engen, Eli Johanne Haugan; Johansen, Emma Dall; Hansen, Sissel Warem
Å få det til å henge sammen - ved å henge sammen. Samlæring og hverandre-vurdering i farmasiutdanningen. 2022, Stenevik, Malene; Mulindwa, Joseph; Lien, Aileen Cathrine; Amundstuen, Linda
2019
Tiltak for å øke gjennomføringsgrad i farmasiutdanningen: Supplemental Instruction (SI) 2019, Sletvold, Hege; Sagmo, Lise Annie Bjørnli; Reppe, Linda Amundstuen
2013
Etablering av masterstudium i farmasi ved NTNU 2013, Reppe, Linda Amundstuen; Moestue, Siver Andreas; Zeiss, Daniel Horst; Sund, Janne K; Rygg, Marite