Linda Amundstuen

Førstelektor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Stjørdal
2021
Supplemental Instruction Implementation in Healthcare Education Supplemental Instruction Volume 3: Organisation and Leadership 2021, Waxmann Verlag: s. 85-100;Sletvold, Hege; Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Lervik, Maibritt; Suzen, Elisabeth; Helde, Roger; Amundstuen, Linda
2018
Use of references in responses from Scandinavian drug information centres 2018, Medicines:;Schjøtt, Jan; Böttiger, Ylva; Damkier, Per; Reppe, Linda Amundstuen; Kampmann, Jens Peter; Christensen, Hanne Rolighed
2023
Studentkompass. Hvordan orientere seg som farmasistudent. 2023,;Fassihi, Tamanna; Rikardsson, Matthias; Saur, Anna; Amundstuen, Linda; Köhler, Marcel
2022
Å få det til å henge sammen - ved å henge sammen. Samlæring og hverandre-vurdering i farmasiutdanningen. 2022,;Stenevik, Malene; Mulindwa, Joseph; Aileen Cathrine, Lien; Amundstuen, Linda
KoRiP, Kvalitet og Relevans i Praksis. Tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger. 2022,;Sletvold, Hege; Amundstuen, Linda; Lien, Ole Johan; Engen, Eli Johanne Haugan; Johansen, Emma Dall; Hansen, Sissel Warem
2019
Tiltak for å øke gjennomføringsgrad i farmasiutdanningen: Supplemental Instruction (SI) 2019,;Sletvold, Hege; Sagmo, Lise Annie Bjørnli; Reppe, Linda Amundstuen
2013
Etablering av masterstudium i farmasi ved NTNU 2013,;Reppe, Linda Amundstuen; Moestue, Siver Andreas; Zeiss, Daniel Horst; Sund, Janne K; Rygg, Marite