Ansattbilde: Lisbeth Flatraaker

Lisbeth Flatraaker

Universitetslektor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Mo i Rana
Kompetanseområder
Guidance, School-based competence development, Intercultural competence, Language and communication, Learning environment, Motivation, Bullying, Pedagogy, Families and children, School development, School management

Arbeidssted: Mo i Rana.

Jeg er ansatt i Fakultet for Lærerutdanning, kunst - og kulturfag og tilhører faggruppe: Grunnskole GLU.

Mitt sosiale og faglige engasjement er rettet mot pedagogikk, skoleutvikling og mangfold i vid forstand. Det handler om møter mellom mennesker, relasjonens betydning for motivasjon, utvikling og læring. Mitt fokus er gjerne rettet mot særlige utfordringer og muligheter knyttet til flerkultuell forståelse og interkulturell kompetanse. Inkludering, rasisme og ekskludering er en del av dette. I tillegg er jeg opptatt av skoleledelse, skoleutvikling og det vi i dag kaller et lærende profesjonsfelleskap.

I perioden 2013 - 2015 var jeg Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbudet ved tidligere Høgskolen på Nesna.

I perioden 2016 - fram til sommeren 2019 var jeg valgt ansatterepresentant for fast ansatte i forsker - og undervisningsansatte i Styret for Nord Universitet.

I årene 2012 - 2016 var jeg emneansvarlig og underviste på Rådgivning 1 og Rådgivning 2, både nett og samlingsbasert, ved Nesna. I samme periode underviste jeg i Spesialpedagogikk både 1 og 2 i temaer knyttet til blant annet migrasjon, flerspråklighet, språkutvikling og språklæring, kartlegging og vurdering.

Jeg underviste også i Flerkulturell Forståelse i temaer som migrasjon, fremmedfrykt, flyktningpolitikk, internasjonale konvensjoner, majoritet, minoritet mm.

I perioden 2014 - 2017 var jeg regional veileder i to store nasjonalt inititerte og regionale kompetanseløft: Kompetanse for Mangfold og Ungdomskole i Utvikling: UiU

Siden 2016 har jeg undervist på Lærerutdanningen på Mørkved i Bodø. Fra høsten 2021 underviser jeg også på Lærerutdanningen på Campus Helgeland, Mo i Rana.

I årene 2017 - 2021 var jeg program - og emneansvarlig og underviste på Veilederutdanningen for praksislærere og mentorer Modul 1 og Modul 2 på Mørkved i Bodø.

I årene 2019 - 2021 var jeg emneansvarlig og underviste på Universitetskoleprosjektets Veilederutdanningen for praksislærere og mentorer i Bodø. Her fikk nesten samtlige lærere ved Bankgata og Løpsmark skole veilederutdanning.

Jeg har også vært veileder for masterstudenter med fokus på mangfoldstematikk både ved Master i Tilpasset opplæring og Master i Logopedi.

Siden 2018 har jeg vært - og er fremdeles utviklingspartner fra Nord universitet i Desentralisert kompetanseutvikling: DEKOM i flere regioner, herunder Vesterålen, Ofoten og Rana/Vefsn.

I 2013 fikk jeg innvilget et eget forskningsprosjekt med tittel: Likverdig opplæring for alle?
Her rettet jeg oppmerksomheten mot Opplæringstilbudet for elever med rettigheter etter Opplæringslovas § 2- 8 og § 3- 12.
Fokuset var hvordan den enkelte skole og lærer tolker opplæringslova, hvordan de organiserer opplæringstilbudet for denne elevgruppen og hvilken kompetanse som kjennetegner de lærere som får ansvaret for nettopp dette opplæringstilbudet.
I perioden 2014 - 2016 var jeg medforsker i et stort nasjonalt initiert, men regionalt driftet forskningsprosjekt med tittelen: Kulturelt og språklig mangfold i barnehager og skoler fra Sør Trøndelag til Finnmark i Nord.
Professor Hilde Sollid ved UiT ledet dette prosjektet.
Jeg har bidratt med egen forskning på flere internasjonale og nasjonale konferanser, blant annet på ECCER og ISCAR.
2020
2019
Fagfornyelsen – ledelse av utviklingsarbeid 2019, Flatraaker, Lisbeth; Lekang, Trond
Tar muslimene og konspirasjonsteoriene over? 2019, Flatraaker, Lisbeth; Ellingsen, Tanja
2016