Lisbeth Marie Storholmen

Universitetslektor
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
LEVNYL 4215
Kompetanseområder
Guidance, Relationship skills, Pedagogy, Leadership, Early Childhood Education

Universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen studiested Levanger. Grunnutdanning som førskolelærer.

Videreutdanning innefor ledelse og personalarbeid og offentlig administrasjon og ledelse.

Mastergrad i førskolepedagogikk fra 2015.

Allsidig og bred yrkeserfaring fra 30 år i barnehage, jeg har vært styrer i flere barnehager de siste 20 årene.

Har også vært barnehagefaglig rådgiver/barnehagemyndighet på kommunenivå i flere år.

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid er tema jeg er spesielt intressert i.

Deltar og veileder i barnehagebasert kompetanseheving i flere barnehager tilnyttet REKOM fra høst 2020.
Prosjektleder i pilotprosjektet Universitetsbarnehager fra høsten 2021

Underviser i pedagogikk på flere emner i barnehagelærerutdanningen.
Trinnkoordinator og emneansvarlig.
Tilknyttet forskningsgruppa KIBB