Ansattbilde: Lise Tuset Gustad

Lise Tuset Gustad

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, B Hovedbygning 158
Jeg er født i 1970, er utdannet sykepleier fra Aker Sykehus og intensivsykepleie fra Rikshospitalet. Min kliniske erfaring er fra kirurgiske og medisinske sengeposter samt generell og thoraxkirurigisk intensiv.
Jeg har en Master of Nursing fra Griffith University, Australia og en doktorgrad i samfunnsmedisin fra Institutt i Nevromedisin, NTNU. På Nord Universitet, Campus Levanger, jobber jeg med undervisning, veiledning og forskning.
Jeg jobber også som fag og forskningssykepleier ved medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger hvor jeg jobber med tjenesteinnovasjon og pasientsikkerhet. I tillegg har jeg en bistilling på NTNU og forsker her særlig på sepsis (https://www.sepsis.no/forskere.html).
Jeg har undervist om akutt kritisk sykdom på bachelor i sykepleie og intensivsykepleie.
Underviser også sykepleiere som jobber på sykehus i pasientsikkerhet, tidlig oppdagelse av sykdom, undereernæring og evidence based practice. Har hatt mange eksterne foredrag, særlig om sepsis, blant annet i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.
Liker å fornye meg på undervisningsfronten, og har blant annet hatt regionalt ansvar i HMN for å utvikle e-læring om sepsis.
Jeg forsker på tre tema: ) Risikofaktorer for sepsis 2) Sammenhengen mellom mental helse og hjertehelse 3) Kliniske problemstillinger som for eksempel kvalitet i håndtering av perifere venekatetre, nytte av verktøy for tidlig oppdagelse av sykdom.
Er stolt hovedveileder for tre doktorgradsstudenter som ser på 1) Risikofaktorer for sepsis 2) langtidsutfall etter COVID og 3) Kvalitet i håndtering av perifere venekatetre.
2024
Predicting In-Hospital Death from Derived EHR Trajectory Features Studies in health technology and informatics 2024, s. 269-273 Bopche, Rajeev; Gustad, Lise Tuset; Afset, Jan Egil; Damås, Jan Kristian; Nytrø, Øystein
Chronic kidney disease and risk of bloodstream infections and sepsis: a 17-year follow-up of the population-based Trøndelag Health Study in Norway 2024, Infection: Liyanarachi, Kristin Vardheim; Mohus, Randi Marie; Rogne, Tormod; Gustad, Lise Tuset; Åsvold, Bjørn Olav; Romundstad, Solfrid
Aligning peripheral intravenous catheter quality with nursing culture—A mixed method study 2024, Journal of Clinical Nursing (JCN): Høvik, Lise Husby; Gjeilo, Kari Hanne; Ray-Barruel, Gillian; Lydersen, Stian; Børseth, Anita Wang; Gustad, Lise Tuset
Kodepraksis ved sepsis 2008–21 | Coding practice for sepsis 2008-21 | 2024, Tidsskrift for Den norske legeforening: Volum 144 Skei, Nina Vibeche ; Afset, Jan Egil; Ehrnström, Anna Greta Birgitta; Nessan, Bente Sofie; Damås, Jan Kristian; Nilsen, Tom Ivar Lund
2023
Trends in mortality after a sepsis hospitalization: a nationwide prospective registry study from 2008 to 2021 2023, Infection: Volum 51 s. 1773-1786 Skei, Nina Vibeche ; Nilsen, Tom Ivar Lund; Mohus, Randi Marie; Prescott, Hallie C.; Lydersen, Stian; Solligård, Erik
The Effects of Shift Work on the Immune System: A Narrative Review 2023, Sleep Science: Volum 16 s. 368-374 Thorkildsen, Marianne Thorkildsen ; Gustad, Lise Tuset; Damås, Jan Kristian
Return to work after hospitalization for sepsis: a nationwide, registry-based cohort study 2023, Critical Care: Volum 27 Skei, Nina Vibeche ; Moe, Karoline; Nilsen, Tom Ivar Lund; Aasdahl, Lene; Prescott, Hallie C.; Damås, Jan Kristian
Association of Genetically Predicted Insomnia with Risk of Sepsis: A Mendelian Randomization Study 2023, JAMA psychiatry: Volum 80 s. 1061-1065 Thorkildsen, Marianne Thorkildsen ; Gustad, Lise Tuset; Mohus, Randi Marie; Burgess, Stephen; Nilsen, Tom Ivar Lund; Damås, Jan Kristian
2022
Iron status and the risk of sepsis and severe COVID-19: a two-sample Mendelian randomization study 2022, Scientific Reports: Volum 12 Mohus, Randi Marie; Flatby, Helene Marie; Liyanarachi, Kristin Vardheim; DeWan, Andrew; Solligård, Erik; Damås, Jan Kristian
Insomnia symptoms and risk of bloodstream infections: prospective data from the prospective population-based Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway 2022, Journal of Sleep Research: Thorkildsen, Marianne Thorkildsen ; Laugsand, Lars Erik; Nilsen, Tom Ivar Lund; Mohus, Randi Marie; Høvik, Lise Husby; Rogne, Tormod
SARS-CoV-2 Nsp13 encodes for an HLA-E-stabilizing peptide that abrogates inhibition of NKG2A-expressing NK cells 2022, Cell reports: Volum 38 Hammer, Quirin; Dunst, Josefine; Christ, Wanda; Picarazzi, Francesca; Wendorff, Mareike; Momayyezi, Pouria
Explaining sex differences in risk of bloodstream infections using mediation analysis in the population-based HUNT study in Norway 2022, Scientific Reports: Volum 12 Mohus, Randi Marie; Gustad, Lise Tuset; Furberg, Anne-Sofie; Moen, Martine Kjølberg; Liyanarachi, Kristin Vardheim; Askim, Åsa Susanne
Detailed stratified GWAS analysis for severe COVID-19 in four European populations 2022, Human Molecular Genetics: Volum 31 s. 3945-3966 Degenhardt, Frauke; Ellinghaus, David; Juzenas, Simonas; Lerga-Jaso, Jon; Wendorff, Mareike; Maya-Miles, Douglas
2021
Mapping the human genetic architecture of COVID-19 2021, Nature: Volum 600 s. 472-477 Niemi, Mari E.K.; Karjalainen, Juha; Liao, Rachel G.; Neale, Benjamin M.; Daly, Mark; Ganna, Andrea
Thyroid Function and Risk of Bloodstream Infections: Results from the Norwegian Prospective Population-based HUNT Study 2021, Clinical Endocrinology: Thorkildsen, Marianne Thorkildsen ; Mohus, Randi Marie; Åsvold, Bjørn Olav; Skei, Nina Vibeche ; Nilsen, Tom Ivar Lund; Solligård, Erik
2020
Endothelial dysfunction in neuroprogressive disorders—causes and suggested treatments 2020, BMC Medicine: Volum 18 Morris, Gerwyn; Puri, Basant K.; Olive, Lisa; Carvalho, Andre; Berk, Michael; Walder, Ken
Body mass index and risk of dying from a bloodstream infection: A Mendelian randomization study 2020, PLoS Medicine: Volum 17 Rogne, Tormod; Solligård, Erik; Burgess, Stephen; Brumpton, Ben Michael; Paulsen, Julie; Pescott, Hallie
Use of peripheral venous catheters in two Norwegian hospitals. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening: Høvik, Lise Husby; Gjeilo, Kari Hanne; Lydersen, Stian; Solligård, Erik; Damås, Jan Kristian; Gustad, Lise Tuset
2016
Early identification of sepsis in hospital inpatients by ward nurses increases 30-day survival 2016, Critical Care: Volum 20 Torsvik, Malvin; Gustad, Lise; Mehl, Arne; Bangstad, Inger Lise; Vinje, Liv Jorun; Damås, Jan Kristian
2024
Agnes (1) døde: Advarer alle foreldre 2024, Treborg, Ingrid; Gustad, Lise Tuset
Inhospital Mortality, Readmission, and Prolonged Length of Stay Risk Prediction Leveraging Historical Electronic Health Records 2024, medRxiv: Bopche, Rajeev; Gustad, Lise Tuset; Afset, Jan Egil; Ehrnström, Anna Greta Birgitta; Damås, Jan Kristian; Nytrø, Øystein
Advancing Bloodstream Infection Prediction Using Explanable Artificial Intelligence Framework 2024, medRxiv: Bopche, Rajeev; Nytrø, Øystein; Gustad, Lise Tuset; Afset, Jan Egil; Damås, Jan Kristian; Ehrnström, Birgitta
Advancing Bloodstream Infection Prediction Using Explanable Artificial Intelligence Framework 2024, medRxiv: Nytrø, Øystein; Gustad, Lise Tuset; Afset, Jan Egil; Damås, Jan Kristian; Ehrnström, Anna Greta Birgitta
Inhospital Mortality, Readmission, and Prolonged Length of Stay Risk Prediction Leveraging Historical Electronic Health Records 2024, medRxiv: Bopche, Rajeev; Gustad, Lise Tuset; Afset, Jan Egil; Ehrnström, Birgitta; Damås, Jan Kristian; Nytrø, Øystein
Trends in sepsis mortality in cancer patients. A nationwide register-based study in Norway (poster 239) 2024, Husby, Marit; Frydenberg, Hanne; Gustad, Lise Tuset; Skei, Nina Vibeche ; Myklebust, Tor Åge; Solligård, Erik
2023
Innleggelse av perifert venekateter bør forbeholdes sykepleiere 2023, Sykepleien.no: Høvik, Lise Husby; Hammerhaug, Anne Grete; Gustad, Lise Tuset; Børseth, Anita Wang
Flere får blodforgiftning enn vi trodde, men flere overlever også 2023, Gemini.no: Brandslet, Steinar; Gustad, Lise Tuset; Skei, Nina Vibeche
Blodforgiftning sender mange ut av yrkeslivet 2023, Brandslet, Steinar; Skei, Nina Vibeche ; Gustad, Lise Tuset
Return to work after hospitalization for sepsis 2023, Skei, Nina Vibeche ; Moe, Karoline; Nilsen, Tom Ivar Lund; Aasdahl, Lene; Prescott, Hallie C.; Damås, Jan Kristian
Sepsis incidence, case fatality and trends in Norway from 2008 through 2021 2023, Skei, Nina Vibeche ; Nilsen, Tom Ivar Lund; Knoop, Siri Tandberg; Prescott, Hallie C.; Lydersen, Stian; Mohus, Randi Marie
Hvilken vei er riktig å gå for å oppnå forbedring av PVK-omsorg? 2023, Sykepleien.no: Høvik, Lise Husby; Gustad, Lise Tuset; Hammerhaug, Anne Grete; Børseth, Anita Wang
2021
Return to work as a long-term outcome in sepsis survivors: A systematic review 2021, Skei, Nina Vibeche ; Gustad, Lise Tuset; Solligård, Erik; Damås, Jan Kristian
Association of insomnia symptoms with the risk of bloodstream infections: Results from the prospective population-based HUNT Study in Norway 2021, Norsk Epidemiologi: Thorkildsen, Marianne Stenbekk; Laugsand, Lars Erik; Nilsen, Tom Ivar Lund; Mohus, Randi Marie; Høvik, Lise Husby; Solligård, Erik
Association of insomnia symptoms with the risk of bloodstream infections: Results from the prospective population-based HUNT Study in Norway 2021, Thorkildsen, Marianne Stenbekk; Laugsand, Lars Erik; Nilsen, Tom Ivar Lund; Mohus, Randi Marie; Høvik, Lise Husby; Solligård, Erik
Sex differences in incidence of bloodstream infections and the mediating role of known risk factors. Results from the population-based HUNT study in Norway 2021, Norsk Epidemiologi, Supplement: Mohus, Randi Marie; Gustad, Lise Tuset; Furberg, Anne-Sofie; Moen, Martine Kjølberg; Liyanarachi, Kristin Vardheim; Askim, Åsa Susanne
2020
Association of thyroid function with risk of bloodstream infections: results from the prospective population-based HUNT Study in Norway 2020, Intensive Care Medicine Experimental: s. 287-287 Thorkildsen, Marianne Stenbekk; Mohus, Randi Marie; Skei, Nina Vibeche; Åsvold, Bjørn Olav; Nilsen, Tom Ivar Lund; Mehl, Arne
Use of Peripheral Intravenous Catheters at Dhulikhel Hospital, Nepal 2020, Vieler, Johannes; Haug, Nikolai Juliussen; Afset, Jan Egil; Gustad, Lise Tuset; Høvik, Lise Husby; Shrestha, Sulekha
Lar befolkningen bidra til bedre behandling 2020, Skei, Nina Vibeche ; Gustad, Lise Tuset
Skal-forske-pa-langtidseffektene-av-covid-19 2020, Skei, Nina Vibeche ; Gustad, Lise Tuset
Forsker for styrket pasientsikkerhet 2020, Gustad, Lise Tuset; Høvik, Lise Husby
Perifere venekatetre: De har vi kontroll på...trodde vi 2020, Hernæs, Nina; Gustad, Lise Tuset; Høvik, Lise Husby; Solligård, Erik
Laget verktøy for å overvåke perifere venekatetre 2020, Sykepleien: Hærnes, Nina; Gustad, Lise Tuset; Høvik, Lise Husby
2019
Mer om sepsis 2019, Gustad, Lise
Stopp Sepsis-Hva er sepsis 2019, Gustad, Lise; Torsvik, Malvin Arnold; Bangstad, Inger Lise; Aunet, Håvard Soknes; Meiner, Anett; Damås, Jan Kristian
Peripheral intravenous catheters-The hidden danger of hospital aquired infection`s? 2019, Røtvold, Benedikte; Høvik, Lise Husby; Gjeilo, Kari Hanne; Damås, Jan Kristian; Solligård, Erik; Gustad, Lise
World Sepsis Day 2019: A global Health crisis 2019, Gustad, Lise; Yan, Melissa Yuting; Skei, Nina Vibeche ; Liyanarachi, Kristin Vardheim; Åsberg, Signe
Reddet av sine egne-et mysterium hvorfor Aas ble syk 2019, Gustad, Lise; Skei, Nina Vibeche ; Aas, Torbjørn; Juul, Berit Buran
Monitoring quality of care for peripheral intravenous catheters; feasibility and reliability of the peripheral intravenous catheters mini questionnaire (PIVC-miniQ) 2019, Høvik, Lise Husby; Gjeilo, Kari Hanne; Lydersen, Stian; Rickard, Claire M.; Røtvold, Benedikte; Damås, Jan Kristian
Monitoring quality of care for peripheral intravenous catheters; feasibility and reliability of the peripheral intravenous catheters mini questionnaire (PIVC-miniQ) 2019, Høvik, Lise Husby; Gjeilo, Kari Hanne; Lydersen, Stian; Rickard, Claire M.; Røtvold, Benedikte; Damås, Jan Kristian
Bedrer pasientsikkerheten for bruk av PVK 2019, Høvik, Lise Husby; Gustad, Lise
2017
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 2017, Bangstad, Inger Lise; Folden, Hilde Karin; Sagberg, Ingunn; Almlid, Line S; Granheim, Nina J; Forås, Vibeke
Leder an i kampen mot blodforgiftning 2017, Redaksjonen, Innherred; Gustad, Lise
Tidlig oppdagelse av sepsis 2017, Bangstad, Inger Lise; Bergersen, Silje; Reinås, Torunn; Heggdal, Hilde; Mæhre, Marit By; Aunet, Håvard Soknes
Hjertefunksjon forbundet med tidligere, nåværende og repeterte angst og depresjonssymptomer 2017, Gustad, Lise; Bjerkeset, Ottar; Strand, Linn B; Janszky, Imre; Salvesen, Øyvind; Dalen, Håvard
Stop Sepsis Nurse – nurses and doctors experience after the program 2017, Bangstad, Inger Lise; Gustad, Lise; Mehl, Arne; Torsvik, Malvin; Rise, Marit By
Er det sammenheng mellom pleuravæske og livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt? 2017, Gundersen, Guri Holmen; Norekvål, Tone M.; Graven, Torbjørn; Haug, Hilde Haugberg; Skjetne, Kyrre; Kleinau, Jens Olaf
Stopp Sepsis Sykepleier 2017, Torsvik, Malvin; Gustad, Lise; Mehl, Arne; Bangstad, Inger Lise; Vinje, Liv Jorun; Damås, Jan Kristian
Mental helse og hjertekarsykdom 2017, Gustad, Lise; Bjerkeset, Ottar
2016
Gir post-sykepleiere verktøy til å avsløre sepsis 2016, Gustad, Lise; Torsvik, Malvin; Bangstad, Inger Lise; Hærnes, Nina
Identification of SIRS/sepsis signs by ward nurses reduces 30-days mortality in patients with sepsis 2016, Torsvik, Malvin; Gustad, Lise; Mehl, Arne; Bangstad, Inger Lise; Vinje, Liv Jorun; Damås, Jan Kristian
Dødelighet ved blodforgiftning nesten halvert 2016, Torsvik, Malvin; Solligård, Erik; Gustad, Lise; Eriksen, Svein-Arnt
Speedate en forsker 2016, Gustad, Lise; Haudeman-Andersen, Jørn
Early identification of sepsis in hospital inpatients by ward nurses increases 30-day survival 2016, Torsvik, Malvin; Gustad, Lise; Mehl, Arne; Bangstad, Inger Lise; Vinje, Liv Jorun; Damås, Jan Kristian
2015
Perifere venekateter- hvor gode er vi egentlig? 2015, Røtvold, Benedikte; Gundersen, Guri Holmen; Gustad, Lise
Quality of life assessment in recognition of clinical deterioration in heart failure. 2015, European Journal of Cardiovascular Nursing: Volum 14 s. 20-21 Gundersen, Guri Holmen; Norekvål, Tone M.; Haug, Hilde Haugberg; Gustad, Lise; Skjetne, Kyrre; Kleinau, Olaf
Sykepleier tok doktorgrad 2015, Berg, Tone; Gustad, Lise
Quality of life assessment in recognition of clinical deterioration in heart failure 2015, Gundersen, Guri Holmen; Norekvål, Tone M.; Haug, Hilde Haugberg; Gustad, Lise; Skjetne, Kyrre; Kleinau, Jens Olaf
Angst og depresjon og risiko for hjertesvikt 2015, Gustad, Lise; Laugsand, Lars Erik; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
2014
Symptoms of Anxiety and Depression and risk of heart failure. The HUNT study 2014, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Er symptomer på angst og depresjon en risikofaktor forutvikling av hjertesvikt? 2014, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Hjerte og smerte 2014, Leknes, Bjørn Olav; Bjerkeset, Ottar; Gustad, Lise Tuset
Sammenhengen mellom hjertelidelser og depresjon 2014, Gustad, Lise Tuset; Haudeman-Andersen, Jørn
Utvalgt artikkel i hjertetidsskrift 2014, Bjerkan, Ane; Gustad, Lise Tuset
Internasjonal ros til Lises forskning 2014, Friberg, Tor Johnny; Gustad, Lise Tuset; Dalen, Håvard
Hjertesyk av depresjon 2014, Opheim, Aagot; Gustad, Lise Tuset
2013
Ernæring som sykepleiesensitiv kvalitetsindikator 2013, Østerås, Haldis; Fossland, Hilde; Gustad, Lise Tuset
Symptomer på angst og depresjon som risikofaktor for fremtidig hjerteinfarkt. En studie fra HUNT 2 koblet med endepunktsregister 2013, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik Sande; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Æ like itj`n - Når skal vi reagere på pasienter med infeksjon ? 2013, Gustad, Lise Tuset; Torsvik, Malvin; Bangstad, Inger-Lise
2012
Utvikling av sykepleiesensitiv kvalitetsindikator- ernæring 2012, Gustad, Lise Tuset; Hilde, Fossland; Haugdahl, Hege Selnes
Identifisering og observasjon av sepsis 2012, Gustad, Lise Tuset; Bangstad, Inger Lise; Torsvik, Malvin; Haldorsen, Åse Mette; Stølen, Stian; Røiseng, Sturla
Identifisering og observasjon av SIRS sepsis. Fritt foredrag 2012, Bangstad, Inger Lise; Gustad, Lise Tuset; Torsvik, Malvin; Haldorsen, Åse Mette; Stølen, Stian; Røiseng, Sturla
Symptoms of anxiety and depression as precursors for future acute myocardial infarction (AMI)- The HUNT study 2012, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik Sande; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
Kampen for kiloene 2012, Hofstad, Eivor; Gustad, Lise Tuset; Fossland, Hilde; Bangstad, Inger Lise
Symptoms of anxiety and depression as precursors for first acute myocardial infarction (AMI)-The HUNT study 2012, Gustad, Lise Tuset; Janszky, Imre; Laugsand, Lars Erik Sande; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
De late vedtektene 2012, Trønder-avisa: s. 3-3 Gustad, Lise Tuset; Rangul, Vegar
Symptoms of Anxiety and Depression as precursors for future first acute myocardial infarction (AMI). The HUNT 2 study 2012, Gustad, Lise Tuset; Laugsand, Lars Erik Sande; Janszky, Imre; Dalen, Håvard; Bjerkeset, Ottar
2011
Skikk på maten i sykehus 2011, Trønder-avisa: s. 3-3 Gustad, Lise Tuset; Østerås, Haldis; Haugdahl, Hege Selnes; Hoven, Oddny Midtlyng
2010
Standardisert pasientforløp - slagbehandling i hyperakutt fase 2010, Gustad, Lise Tuset; Hoven, Oddny Midtlyng; Buran, Margaret Melå; Vinje, Solfrid