Maja Nilssen

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3089