Ansattbilde: Maria Bogren

Maria Bogren

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Studiested
Steinkjer
Kontor
STEC C 263

Bogren har vært ansatt som lærer og forsker ved Handelshøgskolen siden mars 2021 og har stilling som førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse.

I tillegg har hun administrative oppgaver som leder i Internasjonalt utvalg og medlem i Utdanningsutvalget vid Handelshøgskolen samt representant for Handelshøgskolen i det sentrale internasjonale utvalget ved Nord universitet.

Bogren underviser på følgende emner:

  • MET1001 Anvendt metode
  • MAF2005 Digital markedsføring og kundeverdi/Digital Marketing and Customer Value
  • MET9000 Research Design and Scientific Methods in Business Research

I tillegg veileder hun studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Bogrens forskningsinteresser er brede og i hovedsak innenfor områder som arbeidsliv, bærekraft, entreprenørskap og markedsføring.

Hun er for tiden involvert i forskningsprosjektet Grenseløs kompetanse (2024-2026)

Gränslös kompetens - Grenseløs kompetanse | miun.se


Avsluttende prosjekt:

Kulturarrangementer – økosystem, innovasjon og verdiskapning (2022-2023)

Grenseoverskridende yrkesvalg (Januar-september 2022)


Hun er medlem i følgende forskningsgrupper i faggruppen Marked, organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen:

Internasjonal handel og marked

Ledelse, forvaltning og moderne organisasjonsformer

Opplevelseøkonomi og innovasjon


I tillegg er hun medlem i følgende nettverk/forskningsinstitutt:

Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS), Mittuniversitetet, Sverige

Institute for Sustainable Social Development (INDESS), Universitetet i Cadiz, Spania