Ansattbilde: Mohamed el Ghami

Mohamed el Ghami

Professor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Nesna
Kompetanseområder
Mathematics education, Mathematics, Web-based, Primary and secondary school teacher education

Leder av forskningsgruppe ''Kunnskap og kunnskapsbygging i utdanning (KKBU)'' KKBU- gruppa delta i flere forskningsaktiviteter og har publisert flere internasjonal vitenskapeligartikler og bokkapittel som regnes vitenskapelig i rapportsammenheng.


Har erfaring med undervisning fra både videregående skole og høyre utdanning, og er involvert i forsknings- og utviklingsprosjekter som er forankret i lærerutdanningsprofesjonen og faglig:

  • Teknologi og kunnskap: Integrasjon av IKT i skolen
  • Nivådifferensiering og mestringsforventning i matematikkfaget.
  • Undervisningskunnskap i matematikk for lærere.
  • Matematikk og Drama.
  • Optimering, (Anvendt matematikk)

Har også to års erfaring arbeid i prosjekt 'Ungdomstrinn i utvikling' i regionen.

2010
Solving the Pooling Problem with LMI Relaxations 2010, Frimannslund, Lennart; El Ghami, Mohamed; Alfaki, Mohammed Ali A; Haugland, Dag
2008
Primal-Dual Algorithm for Linear Optimization Problems Based on a New Class of Kernel Functions 2008, El Ghami, Mohamed; Ivanov, Ivan; Melissen, Hans; Roos, Cornelis; Steihaug, Trond