Monica Brobak

Kontorsjef
Utdanningsavdelingen
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, E Pav3 3-108
Kompetanseområder
Internationalisation, International cooperation, International relations
Kontorsjef for Enhet for Internasjonalisering.
Sekretær Internasjonalt Utvalg
Internasjonalt samarbeid, beredskap, systemtekniske verktøy utvekslingsavtaler og studentmobilitet, kommunikasjon og profilering, strategier innen internasjonal utdanning.