Ove Anders Voldseth

Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Levanger, A Bestyrerbolig
2.08
Kompetanseområder
Research administration, Approved school history
Organisatorisk tilhørlighet:
FLU Administrasjon, kontor
Tilhører kontor for økonomi,akkreditering/reakkreditering, bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet,etter- og videreutdanning og forsknings- og utviklingsarbeid.
Mine hovedoppgaver er knyttet til FoU-administrasjon. Jeg er også tilknyttet forskningsgruppen " Utenforskap og utdefinering"
Fra 1. september 2022 arbeider jeg 80% stilling.

Utdannelse:

Universitetet i Trondheim, Cand. mag. (Samfunnsvitenskapelige fag)

Nord-Trøndelag Distriktshøgskole, Høgskolekandidat (øk. adm.) .

Enkeltemner ved Nord universitet

Yrkeserfaring:

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Samferdselssjefen, saksbehandler, 1987 €“ 1991.

Trygdeetatens fylkeskontor/Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag, div. saksbehandlerstillinger/Rådgiver, 1991 €“ 2006.

NAV Fylkeskontor, Nord-Trøndelag, Rådgiver 2006 €“ 2007.

NAV Forvaltning Nord-Trøndelag, Rådgiver, 2007 €“ 2009.

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning, Rådgiver, 2009 €“ 2015.

Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Rådgiver, 2016 €“ dd.

Engasjement i deltid som Vit.ass ved Falstadsenteret i samarbeid med Nord universitet 2019-2021

Jeg er tilknyttet forskningsgruppen " Utenforskap og utdefinering" - på bakgrunn av mitt tidligere engasjement i delstilling som vit.ass. ved Falstadsenteret