Per Bjarne Ravnå

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap

Bakgrunn

Dr. art. i historie fra Universitetet i Bergen (2000).

Har sosialantropologi og religionshistorie i fagkretsen.

Arbeidserfaring fra museumssektoren og som oppdragshistoriker.

Ansatt ved Fakultet for samfunnsvitenskap siden 2011.

Kompetanseområde

Antikkens historie generelt, med politisk liv i den Romerske republikk som spesialitet.

Forbindelser mellom nordlige Skandinavia og Romerriket

Historiefaglig forskning om den historiske Jesus, med spesielt fokus på metodiske og teoretiske spørsmål knyttet til møtet mellom historiefaglig forskning og religiøse tro.

Undervisning

Undervisning på Dannelsessemesteret

Undervisnings på bachelornivå i historie

Undervisning masternivå i historie

Veiledning av masteroppgaver i historie

Forskning

Fra 2015 har hovedfokus for forskning vært på den historiske Jesus, og forbindelsene mellom nordlige Skandinavia og Romerriket.

Publikasjoner:

Link til Cristin