Ansattbilde: Petter Sandstad

Petter Sandstad

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning A203
Kompetanseområder
Forskning, Logikk, Vitenskapsfilosofi, Metafysikk

Sandstad er forskningsrådgiver, med særlig fokus på eksternfinansierte prosjekter og prosjektsøknader. Han er utdannet som filosof, og har tidligere studert og forsket ved Universitetet i Oslo, Universität Rostock, og University of Reading.


Sekretær, Forskningsutvalget HHN


Kontaktperson ved HHN for:

  • Cristin, Cris/NVA
  • Nord master plus
  • Næringslivsmentorprogrammet
  • Stiftelsen Økonomisk forskningsfond

Sandstad har publisert artikler og redigert antologier innenfor metafysikk, logikk, og vitenskapsfilosofi, og på filosofer som Aristoteles (særlig hans formalårsak), Husserl, Lowe, og Sokrates. Han har tidligere hatt forskningsprosjekter finansiert av Deutsche Forschungsgemeinschaft og av EU (MSCA).