Ansattbilde: Regine Vesterlid Strøm

Regine Vesterlid Strøm

Førstelektor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Bodø
Kontor
CA3457
Kompetanseområder
Music, Music-learning theory, Musicology, Singing, Voice use, Choir

Regine Vesterlid Strøm er førstelektor (ph.d.) ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU). Arbeidet er knyttet til musikk i grunnskolelærerutdanningene, master i logopedi og master i praktisk kunnskap. Arbeidsoppgavene er seksjons- og emneansvar, undervisning i sang, samspill, korledelse og musikkpedagogikk og veiledning av studenter som skriver oppgaver innen musikk- og kunstrelaterte emner på bachelor,- master og ph.d-nivå samt logopediske emner innen stemmefeltet. Regine er redaktør for skriftserien Kunst og kultur i opplæring, i Cappelen Damm Forskning, NOASP.

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/series/KKS


Strøm, R. V. & Orset, A. K. (under publisering). Bære eller briste? Om stemmen som profesjonsfaglig verktøy. I A. H. Balsnes, I. Danbolt, I. & S. Haukenes, (Red.), Sangglede og stemmebruk i skolen. Gyldendal.

Boka publiseres 4. juni 2024.


Strøm, R. V. & Orset, A. K. (2023). Bære eller briste? Om stemmen som profesjonsfaglig verktøy. I A. H. Balsnes, L. A. Hagen & S. Haukenes, S. (Red.), Sangglede og stemmebruk i barnehagen (s. 16–28). Gyldendal.

2021
Co-singing Across the Life Course 2021, Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland
2019
Det usikre sangerlivet 2019, Strøm, Regine Vesterlid
GLUlekonsert 2019 2019, Strøm, Regine Vesterlid
2018
GLUlekonsert 2018 2018, Strøm, Regine Vesterlid
2005
2004
2002
2001