Ansattbilde: Rosemary Kate Martin

Rosemary Kate Martin

Dekan
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
Kontor
Bodø, Styrhuset 1.05
2024
dialoguing@rts: Advancing Cultural Literacy for Social Inclusion through Dialogical Arts Education 2024, Knigge, Jens; Jenssen, Runa Hestad; Krupp, Valerie; Kvaal, Camilla; Martin, Rosemary Kate; Rønningen, Anders
2022
Peer learning and learning communities. Mapping Teacher Education in Europe. 978-625-8414-51-6 2022, 978-625-00-0882-9: s. 127-138 Dalbu Alterhaug, Katrine; Langseth, Inger Dagrun; Martin, Rosemary Kate; Alterhaug, Hanne
THE SYLLABUS OF THE MODULE 7 MAPPING TEACHER EDUCATION IN EUROPE 2022, s. 151-153 Alterhaug, Katrine Dalbu; Martin, Rosemary Kate; Langseth, Inger Dagrun
Kulturskolen and the Anthropocene 2022, Østern, Tone Pernille; Martin, Rosemary Kate
Time to act! Decolonizing tertiary dance education conference 2022 documentary 2022, Østern, Tone Pernille; Martin, Rosemary Kate; Palme, Johan; Mabingo, Alfdaniels